Blog Layout

Enklere møter med Møtehjelperen

Simon Wengstrøm • jun. 13, 2023

NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!

Møter - enten det er styremøter, generalforsamlinger, møter i leder- og prosjektgrupper, utvalg eller komitéer - er kjernen i Styreplan. Derfor introduserer vi nå Møtehjelperen, som bidrar til at prosessene rundt møter blir enklere enn noensinne.

Møtehjelperen er hovedsaklig laget for å hjelpe de av våre kunder som ikke er så ofte inne i Styreplan. Du som kun bruker Styreplan til styremøter, og kun har et fåtall styremøter i året. Vi skjønner at det da er fort gjort å glemme hva du skal gjøre i forbindelse med hvert møte, og dette vil vi hjelpe deg med på en god måte.

Nå trenger du ikke lenger huske på hva du skal gjøre, hva du har begynt å gjøre, og hva du har gjort for et møte. Styreplan husker for deg!

Møtehjelperen analyserer din møteprosess, og viser deg alltid hva som er ditt neste naturlige steg. Trykk på teksten i Møtehjelperen for å gå direkte til redigeringsmodus for dette steget. I eksempelet under kan du slappe helt av, du har nemlig sendt protokollen til signering og ditt neste steg er Venter på signaturer:

Med Møtehjelperen får du full oversikt over møtet. Du kan alltid se hvilket steg du er på (i eksempelet over er du på steg 7/8), og ved å trykke på Steg X/Y får du opp en listevisning over hele møteprosessen.

Alle punktene i nedtrekkslisten er trykkbare, og vil ta deg rett til steget du ønsker å se nærmere på. Møtehjelperen viser tydelig hva du har gjort og hva som gjenstår, ved å fylle ut sirklene for hvert punkt etter hvert som du blir ferdig.

Når protokollen er signert av alle, viser Møtehjelperen tydelig at møtet er ferdigbehandlet. Hvis den ikke er signert av alle, viser den hvem som har og ikke har signert, og du kan sende purringer - eller la Styreplan sende ukentlige purringer automatisk.

Møtehjelperen er tilpasset det enkelte gruppemedlem, og viser alltid frem hva du skal gjøre, uten unødig støy. Et styremedlem som er bedt om å signere protokollen, vil få opp sin egen Møtehjelper:

Møtehjelperen er bare én av mange spennende funksjoner i Styreplan, og vi gleder oss til å vise deg enda flere!

NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!

Møter - enten det er styremøter, generalforsamlinger, møter i leder- og prosjektgrupper, utvalg eller komitéer - er kjernen i Styreplan.


Derfor introduserer vi nå Møtehjelperen, som bidrar til at prosessene rundt møter blir enklere enn noensinne.

Møtehjelperen er hovedsaklig laget for å hjelpe de av våre kunder som ikke er så ofte inne i Styreplan. Du som kun bruker Styreplan til styremøter, og kun har et fåtall styremøter i året.

Vi skjønner at det da er fort gjort å glemme hva du skal gjøre i forbindelse med hvert møte, og dette vil vi hjelpe deg med på en god måte.

Nå trenger du ikke lenger huske på hva du skal gjøre, hva du har begynt å gjøre, og hva du har gjort for et møte. Styreplan husker for deg!

Møtehjelperen analyserer din møteprosess, og viser deg alltid hva som er ditt neste naturlige steg. Trykk på teksten i Møtehjelperen for å gå direkte til redigeringsmodus for dette steget.

I eksempelet under kan du slappe helt av, du har nemlig sendt protokollen til signering og ditt neste steg er Venter på signaturer:

Med Møtehjelperen får du full oversikt over møtet. Du kan alltid se hvilket steg du er på (i eksempelet over er du på steg 7/8), og ved å trykke på Steg X/Y får du opp en listevisning over hele møteprosessen.

Alle punktene i nedtrekkslisten er trykkbare, og vil ta deg rett til steget du ønsker å se nærmere på.

Møtehjelperen viser tydelig hva du har gjort og hva som gjenstår, ved å fylle ut sirklene for hvert punkt etter hvert som du blir ferdig.

Når protokollen er signert av alle, viser Møtehjelperen tydelig at møtet er ferdigbehandlet. Hvis den ikke er signert av alle, viser den hvem som har og ikke har signert, og du kan sende purringer - eller la Styreplan sende ukentlige purringer automatisk.

Møtehjelperen er tilpasset det enkelte gruppemedlem, og viser alltid frem hva du skal gjøre, uten unødig støy.

Et styremedlem som er bedt om å signere protokollen, vil få opp sin egen Møtehjelper:

Møtehjelperen er bare én av mange spennende funksjoner i Styreplan, og vi gleder oss til å vise deg enda flere!

Del denne artikkelen:

a person is typing on a laptop with a pen in front of them
Av Simon Wengstrøm 14 May, 2024
Dette kapittelet av Styresekretærens styrebok er først og fremst skrevet for deg som er styresekretær og daglig leder. Grunnen til at vi spesifiserer dette, er at det er daglig leders ansvar å sørge for at styrets beslutninger følges opp ( aksjeloven §6-13 – 6-15 ).
Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Flere artikler
Share by: