Blog Layout

Enklere møter med Møtehjelperen

Simon Wengstrøm • jun. 13, 2023

NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!

Møter - enten det er styremøter, generalforsamlinger, møter i leder- og prosjektgrupper, utvalg eller komitéer - er kjernen i Styreplan. Derfor introduserer vi nå Møtehjelperen, som bidrar til at prosessene rundt møter blir enklere enn noensinne.

Møtehjelperen er hovedsaklig laget for å hjelpe de av våre kunder som ikke er så ofte inne i Styreplan. Du som kun bruker Styreplan til styremøter, og kun har et fåtall styremøter i året. Vi skjønner at det da er fort gjort å glemme hva du skal gjøre i forbindelse med hvert møte, og dette vil vi hjelpe deg med på en god måte.

Nå trenger du ikke lenger huske på hva du skal gjøre, hva du har begynt å gjøre, og hva du har gjort for et møte. Styreplan husker for deg!

Møtehjelperen analyserer din møteprosess, og viser deg alltid hva som er ditt neste naturlige steg. Trykk på teksten i Møtehjelperen for å gå direkte til redigeringsmodus for dette steget. I eksempelet under kan du slappe helt av, du har nemlig sendt protokollen til signering og ditt neste steg er Venter på signaturer:

Med Møtehjelperen får du full oversikt over møtet. Du kan alltid se hvilket steg du er på (i eksempelet over er du på steg 7/8), og ved å trykke på Steg X/Y får du opp en listevisning over hele møteprosessen.

Alle punktene i nedtrekkslisten er trykkbare, og vil ta deg rett til steget du ønsker å se nærmere på. Møtehjelperen viser tydelig hva du har gjort og hva som gjenstår, ved å fylle ut sirklene for hvert punkt etter hvert som du blir ferdig.

Når protokollen er signert av alle, viser Møtehjelperen tydelig at møtet er ferdigbehandlet. Hvis den ikke er signert av alle, viser den hvem som har og ikke har signert, og du kan sende purringer - eller la Styreplan sende ukentlige purringer automatisk.

Møtehjelperen er tilpasset det enkelte gruppemedlem, og viser alltid frem hva du skal gjøre, uten unødig støy. Et styremedlem som er bedt om å signere protokollen, vil få opp sin egen Møtehjelper:

Møtehjelperen er bare én av mange spennende funksjoner i Styreplan, og vi gleder oss til å vise deg enda flere!

NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!

Møter - enten det er styremøter, generalforsamlinger, møter i leder- og prosjektgrupper, utvalg eller komitéer - er kjernen i Styreplan.


Derfor introduserer vi nå Møtehjelperen, som bidrar til at prosessene rundt møter blir enklere enn noensinne.

Møtehjelperen er hovedsaklig laget for å hjelpe de av våre kunder som ikke er så ofte inne i Styreplan. Du som kun bruker Styreplan til styremøter, og kun har et fåtall styremøter i året.

Vi skjønner at det da er fort gjort å glemme hva du skal gjøre i forbindelse med hvert møte, og dette vil vi hjelpe deg med på en god måte.

Nå trenger du ikke lenger huske på hva du skal gjøre, hva du har begynt å gjøre, og hva du har gjort for et møte. Styreplan husker for deg!

Møtehjelperen analyserer din møteprosess, og viser deg alltid hva som er ditt neste naturlige steg. Trykk på teksten i Møtehjelperen for å gå direkte til redigeringsmodus for dette steget.

I eksempelet under kan du slappe helt av, du har nemlig sendt protokollen til signering og ditt neste steg er Venter på signaturer:

Med Møtehjelperen får du full oversikt over møtet. Du kan alltid se hvilket steg du er på (i eksempelet over er du på steg 7/8), og ved å trykke på Steg X/Y får du opp en listevisning over hele møteprosessen.

Alle punktene i nedtrekkslisten er trykkbare, og vil ta deg rett til steget du ønsker å se nærmere på.

Møtehjelperen viser tydelig hva du har gjort og hva som gjenstår, ved å fylle ut sirklene for hvert punkt etter hvert som du blir ferdig.

Når protokollen er signert av alle, viser Møtehjelperen tydelig at møtet er ferdigbehandlet. Hvis den ikke er signert av alle, viser den hvem som har og ikke har signert, og du kan sende purringer - eller la Styreplan sende ukentlige purringer automatisk.

Møtehjelperen er tilpasset det enkelte gruppemedlem, og viser alltid frem hva du skal gjøre, uten unødig støy.

Et styremedlem som er bedt om å signere protokollen, vil få opp sin egen Møtehjelper:

Møtehjelperen er bare én av mange spennende funksjoner i Styreplan, og vi gleder oss til å vise deg enda flere!

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 08 Jun, 2023
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling.
Av Simon Wengstrøm 07 Jun, 2023
Denne artikkelen er et dypdykk i prosessen frem mot vår nye visuelle profil, skrevet sammen med vår designer Inger Marie Gunderhuset. Kortversjonen kan du lese her !
Av Simon Wengstrøm 02 Jun, 2023
At en styreportal er en stor hjelp for styresekretæren, er det liten tvil om. Vi i Styreplan har over 20 års erfaring med å forenkle og effektivisere styrearbeidet for hele styreorganisasjonen, inkludert den eller de som har styresekretær-ansvaret.
Flere artikler
Share by: