Brukervennlig styreportal for styret.
Effektivt arbeidsverktøy for administrasjonen.

Sikkert styrearbeid for alle.
Generalforsamling uten møte.

Viktig informasjon knyttet til Covid-19:

Det er fastsatt forskrifter som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter. Revisorforeningen 27.03.20

Hold hjulene i gang. Gjennomfør dine styremøter og generalforsamlinger med Styreplan, fra A til Å. Elektronisk avstemning og BankID-signatur av dokumenter og protokoller gjør Styreplan til det mest effektive verktøyet for alle typer foretak.

Dersom utbytte er vedtatt av generalforsamlingen, men fortsatt ikke utbetalt, må styret i den situasjonen vi er i nå, helt frem til tidspunktet for utbetaling vurdere om det  er forsvarlig å utbetale det vedtatte utbyttet. Styret må ta stilling til om kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 fortsatt vil være oppfylt etter at utbyttet i tilfelle blir utbetalt.

Styret har “en egeninteresse i å dokumentere sin forsvarlighetsvurdering meget grundig og sørge for tilstrekkelig grunnlag for denne. Dette vil være viktig som dokumentasjon til senere, sikre notoritet, og i ytterste konsekvens kunne benyttes som bevis i en styreansvarssak.” Deloitte 31.03.20

Styreplan sikrer prosess, dokumentasjon og arkivering av styrebehandlinger og generalforsamling.

 
 

Hvorfor Styreplan?

 
 
Årsplan.PNG

Oversikt

Årshjul med møteoversikt og sakslister sørger for god struktur.

Trygg lagring.PNG

Sikkerhet

Alle data lagres i Norge, etter gjeldende lover og standarder.

Dokumentrot.PNG

Orden

Dokumentasjon, kommunikasjon, informasjon – alt på samme plattform.

Møtedokument.PNG

Automatisering

Mal for styremøter og generalforsamlinger, med automatisk innkalling.

Flere verv.PNG
 

Tilgjengelighet

Alltid oppdatert på web og app. Mulighet for nedlasting og offline-arbeid.

 
 
 

Hvem bruker Styreplan?

 
kunders lokasjon 2020.png
 
Styreplan kunder alle bransjer

Styreplan har siden 2004 vært Norges mest komplette styreportal for det profesjonelle markedet, og har høy tilstedeværelse i de fleste bransjer. Den absolutte majoriteten av styreorganisasjoner følger Aksjeloven i sitt arbeid, uavhengig av egen organisasjonsstørrelse og form. Vår kundegruppe reflekterer dette.

 
Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a>

Vi har en årlig kundelojalitet på 97,4%
(basert på tall fra 2004 til 2019)

 
df

Et gjennomsnittlig kundeforhold hos oss varer i 12 år
(basert på tall fra 2004 til 2019)

 
 

Hva sier våre brukere?

Styreplan har over 5000 brukere, og er spesialtilpasset norske lover og regler.

Velger du oss, velger du en godt utprøvd styreportal som stadig forbedres etter tilbakemeldinger og innspill fra våre brukere.

113.png

«Vi er veldig fornøyd med Styreplan og jeg promoterer det så ofte jeg kan hvor denne type problemstilling kommer opp. Jeg har også vist det til vår europeiske organisasjon.»

Per Hanstad, adm.dir
Den norske Revisorforening

111.png

«Jeg har siden 2012 vært aktiv bruker av Styreplan, både som banksjef og som styremedlem i flere virksomheter. Styreplan gjør det enkelt å legge opp årsplaner og møteplaner, og er et godt verktøy for daglig leder og styreleder i planlegging av saksbehandling og tidsbruk.

Hans Eid Grøholt, tidl. adm. banksjef
Bien Sparebank, Blaker Sparebank

112.png

«For mitt vedkommende så tror jeg at kvalitet og presisjon er den aller største gevinsten. Anslår at tidsbesparelsen for meg i snitt ligger på ca. 20% i forhold til manuelt arbeid som styresekretær i Oslotech.»

Jørn Omland, adm. og øk.sjef, styresekretær Oslotech AS