SIKKER OG EFFEKTIV STYREPORTAL

- FOR ALLE

KOMPLETT STYREPORTAL

- FOR ALLE

Full oversikt. Enklere jobb.

Styret får full oversikt. Administrasjonen får en enklere jobb.

FÅ EN DEMONSTRASJON

HVORFOR BRUKE STYREPLAN?

HER ER STYREPLAN

Styreplan er styreportalen som gjør styrearbeidet enkelt og tilgjengelig - når som helst, hvor som helst.

Oversikt

Oversikt

Årshjul med møteoversikt og sakslister sørger for god struktur.

Orden

Orden

Dokumentasjon, kommunikasjon, informasjon – alt på samme plattform.

Sikkerhet

Sikkerhet

Alle dine data lagres i Norge, etter gjeldende lover og standarder.

Automatisering

Automatisering

Mal for styremøter og generalforsamlinger, med automatisk innkalling.

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Skreddersydd styreportal for akkurat din organisasjon. Enkelt å gjøre endringer.

Digital signering

Digital signering

Protokoller og saksdokumenter signeres med BankID - uten ekstra kostnader.

Datarom

Datarom

Eget bibliotek for hver gruppe, med oversiktlig mappestruktur.

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Full tilgang i web og app, uansett hvor du befinner deg.

STYREPLAN PÅ (UNDER) ETT MINUTT


Styreplan gjør ditt styrearbeid enkelt - faktisk så enkelt at møteprosessen kan oppsummeres på 53 sekunder. Se selv!

Styreplan gjør ditt styrearbeid enkelt - faktisk så enkelt at møteprosessen kan oppsummeres på 53 sekunder. Se selv!

VÅRE PRISER

Styreplan er en trygg og enkel styreportal å forholde seg til - også når det kommer til pris.


Hos oss betaler du en lav månedlig abonnementspris per bruker, uten skjulte kostnader.

FRIVILLIGHET

Kr 179

Per bruker per måned


Ideelle organisasjoner

Idrettslag

Stiftelser

Revisor

Attføringsbedrifter

Ideelle organisasjoner

Idrettslag

Stiftelser

Revisor

AttføringsbedrifterKontakt oss

NÆRINGSLIV

Kr 209

Per bruker per måned


Aksjeselskap

IKS / KO / KF

Samvirkeforetak

Delt ansvar


Kontakt oss

PREMIUM

Kontakt oss

For en skreddersydd løsning


Store organisasjoner
(20+ brukere)

ASA

Underlagt FinanstilsynetStore organisasjoner
(20+ brukere)

ASA

Underlagt Finanstilsynet


Store organisasjoner
(20+ brukere)

ASA

Underlagt Finanstilsynet


Kontakt oss Kontakt oss

«Ettersom jeg har ansvar for flere styrer, er jeg avhengig av å strukturere arbeidet. Gjennom Styreplan har jeg alltid god oversikt og kontroll.

Styreplan holder orden på planer, møter, dokumenter og elektroniske signaturer. Jeg setter også stor pris på gode maler og forslag til tekster.»

Christina Westerveld Haug
styreleder, styremedlem, daglig leder
Consulting West AS, TW Capital-konsernet, m.m.

«For mitt vedkommende så tror jeg at kvalitet og presisjon er den aller største gevinsten.


Anslår at tidsbesparelsen for meg i snitt ligger på ca. 20% i forhold til manuelt arbeid som styresekretær.»

Jørn Omland
adm. og øk.sjef, styresekretær
Oslotech AS

«Jeg har siden 2012 vært aktiv bruker av Styreplan, både som banksjef og som styremedlem i flere virksomheter.

Styreplan gjør det enkelt å legge opp årsplaner og møteplaner, og er et godt verktøy for daglig leder og styreleder i planlegging av saksbehandling og tidsbruk.»

Hans Eid Grøholt
tidl. adm. banksjef
Bien Sparebank, Blaker Sparebank

Share by: