Generalforsamling


EFFEKTIV GENERALFORSAMLING

Planlegging og gjennomføring av generalforsamling kan være tidkrevende og utfordrende. Lover og vedtekter skal etterleves.


I Styreplan kan hele generalforsamlingen avholdes elektronisk, akkurat som styremøter. Styreplan sørger automatisk for at aksjeloven følges.


Maler, innkalling, avstemning, signatur.

Enklere og mer effektivt kan det ikke gjøres.­­


FÅ EN DEMONSTRASJON

Hvorfor bruke Styreplan?

Styreplan gjør styrearbeidet og generalforsamling enkelt og tilgjengelig når som helst, hvor som helst.

Oversikt

Årshjul med møteoversikt og sakslister sørger for god struktur.

Orden

Dokumentasjon, kommunikasjon, informasjon – alt på samme plattform.

Sikkerhet

Alle dine data lagres i Norge, etter gjeldende lover og standarder.

Automatisering

Mal for styremøter og generalforsamlinger, med automatisk innkalling.

«Ettersom jeg har ansvar for flere styrer, er jeg avhengig av å strukturere arbeidet. Gjennom Styreplan har jeg alltid god oversikt og kontroll.

Styreplan holder orden på planer, møter, dokumenter og elektroniske signaturer. Jeg setter også stor pris på gode maler og forslag til tekster.»

Christina Westerveld Haug
styreleder, styremedlem, daglig leder
Consulting West AS, TW Capital-konsernet, m.m.«For mitt vedkommende så tror jeg at kvalitet og presisjon er den aller største gevinsten. Anslår at tidsbesparelsen for meg i snitt ligger på ca. 20% i forhold til manuelt arbeid som styresekretær.»

Jørn Omland
adm. og øk.sjef, styresekretær
Oslotech AS

«Jeg har siden 2012 vært aktiv bruker av Styreplan, både som banksjef og som styremedlem i flere virksomheter.

Styreplan gjør det enkelt å legge opp årsplaner og møteplaner, og er et godt verktøy for daglig leder og styreleder i planlegging av saksbehandling og tidsbruk.»

Hans Eid Grøholt
tidl. adm. banksjef
Bien Sparebank, Blaker SparebankFå en demonstrasjon av Styreplan

Si farvel til manuelt styrearbeid i dag.

Bruk mindre tid på dårlig informasjonsflyt, usikkerhet og dokumentversjoner.

Få mer tid til det som betyr noe.

Få en demonstrasjon

Alltid tilgjengelig


Alltid tilgang til møte- og saksdokumenter


Skriv kommentarer på saker, legg til merknader i dokumenter og signer protokollen med BankID


Tilgjengelig direkte i din nettleser, og som app for iPad, iPhone og Android.Mer effektivt


Våre brukere rapporterer om store tidsbesparelser i administrasjon av styrearbeidet
og generalforsamlingen
.


Det gir deg frihet til å jobbe med det som virkelig betyr noe.

Styreportalen for alle


Forskjellige virksomheter har forskjellig behov og budsjett. Styreplan letter styrearbeidet
og generalforsamlingen
for alle.


Enkelt å komme i gang, lett å bruke.


Share by: