GJØR GENERALFORSAMLINGEN ENKEL MED STYREPLAN

 

Styreplan hjelper deg med å forberede og gjennomføre generalforsamlinger raskt og enkelt. Vår populære modul Generalforsamling automatiserer store deler av prosessen rundt planlegging og avvikling av generalforsamlinger, for alle typer organisasjoner. Du kan opprette din egen skreddersydde saksliste, eller bruke/redigere vår ferdige mal for ordinære generalforsamlinger.

Modulen Generalforsamling inkluderer nå også en aksjeeierbok. Aksjeeierboken gir deg full oversikt over aksjeeiere, eierskapshistorikk, antall aksjer og eierandeler, i tråd med aksjeloven. Nå kan du gjennomføre forenklet generalforsamlingsbehandling (lenke til Lovdata.no) fullstendig digitalt. Styret kan gi aksjonærene begrenset tilgang til Styreplan, og kalle inn til generalforsamling elektronisk. Aksjonærene får tilgang kun til generalforsamlingsdokumentasjonen, med mindre styret aktivt bestemmer noe annet. Generalforsamlingsprotokollen kan også signeres med BankID i Styreplan.
Enklere og mer effektivt kan det ikke gjøres.­­

 

 

Raskt i mål med malen for generalforsamling

Modulen gir deg frihet til å lage din egen saksliste eller velge mal for f.eks. ordinær generalforsamling.

Bruker du malen får du forslag til standard saker, standard saksbeskrivelser, forslag til vedtak og lenker til relevante lovtekster.

Hvis du vil kan du selvfølgelig bare bygge på malen eller lage din egen. Det er like enkelt å opprette en generalforsamling som et vanlig møte i Styreplan.

Oversikt over generalforsamlingen i Styreplan

 
 

Automatisk generalforsamlingsdokument

Styreplan oppretter automatisk et oppdatert møtedokument (PDF) som er klart til å distribueres til deltakerne. Aksjonærer som er registrert i Styreplans aksjonærregister kan kalles inn til generalforsamling via Styreplan og få direkte tilgang til alle relevant dokumenter.

 

Elektronisk signering med BankID

Når generalforsamlingen er avholdt kan valgte deltakere enkelt signere protokollen med ordinær BankID (tilgjengelig i Styreplans BankID-modul). Protokollen er umiddelbart klar for oversending til Brønnøysund.