Blog Layout

Generalforsamling og Styreplan

Simon Wengstrøm • mars 09, 2022

Ifølge aksjeloven skal selskap avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (§5-5).


Der skal minimum følgene saker behandles og avgjøres:


  • Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte


  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Innkalling til generalforsamling


§5-10 – Krav til innkallingen


Generalforsamlingen skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal også angi tid og sted for møtet/behandlingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden/agenda i samsvar med bestemmelser i loven og i selskapets vedtekter.

Innkalling til generalforsamling i Styreplan


Med ett klikk sendes møteinnkallinger fra Styreplan pr e-post og går automatisk inn i deltakerens kalenderprogram.


Eventuelle endringer - sted, dato eller tidspunkt for møtet - vil automatisk synkroniseres mellom Styreplan og deltakerens kalender.


Når deltakeren godtar/avslår innkallingen vil du umiddelbart se det i Styreplan.

Protokoll for generalforsamling


§5-16 – Protokoll


Styret kan bestemme at det skal avholdes
ekstraordinær generalforsamling (§5-6). Det finnes også egne krav ved forenklet generalforsamling (§5-7).


Generalforsamlingen kan her holdes uten å følge kravene i §5-8 til 5-16.


I alle tilfeller skal Møteleder sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, og det skal velges minst én deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.


Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter skal registreres og føres inn i protokollen.

Protokoll for generalforsamling i Styreplan


Før, under eller etter generalforsamlingen skriver du protokollen direkte i Styreplan, uten å måtte tenke på formatering eller struktur.


Saksinformasjon og forslag til beslutninger kan kopieres rett inn i protokollen. Alt blir lagt inn på riktig sted i det endelige protokolldokumentet.


Protokollen signeres med BankID. Enklere blir det ikke.

Styreplan - en styreportal for styre, administrasjon og aksjonær


Ifølge aksjeloven skal selskap avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (§5-5).


Der skal minimum følgene saker behandles og avgjøres:


  • Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte

  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Innkalling til generalforsamling


§5-10 – Krav til innkallingen


Generalforsamlingen skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal også angi tid og sted for møtet/behandlingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden/agenda i samsvar med bestemmelser i loven og i selskapets vedtekter.

Innkalling til generalforsamling i Styreplan


Med ett klikk sendes møteinnkallinger fra Styreplan pr e-post og går automatisk inn i deltakerens kalenderprogram.


Eventuelle endringer - sted, dato eller tidspunkt for møtet - vil automatisk synkroniseres mellom Styreplan og deltakerens kalender.


Når deltakeren godtar/avslår innkallingen vil du umiddelbart se det i Styreplan.

Protokoll for generalforsamling


§5-16 – Protokoll


Styret kan bestemme at det skal avholdes
ekstraordinær generalforsamling (§5-6). Det finnes også egne krav ved forenklet generalforsamling (§5-7).


Generalforsamlingen kan her holdes uten å følge kravene i §5-8 til 5-16.


I alle tilfeller skal Møteleder sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, og det skal velges minst én deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.


Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter skal registreres og føres inn i protokollen.

Protokoll for generalforsamling i Styreplan


Før, under eller etter generalforsamlingen skriver du protokollen direkte i Styreplan, uten å måtte tenke på formatering eller struktur.


Saksinformasjon og forslag til beslutninger kan kopieres rett inn i protokollen. Alt blir lagt inn på riktig sted i det endelige protokolldokumentet.


Protokollen signeres med BankID. Enklere blir det ikke.

Styreplan - en styreportal for styre, administrasjon og aksjonær


Del denne artikkelen:

a person is typing on a laptop with a pen in front of them
Av Simon Wengstrøm 14 May, 2024
Dette kapittelet av Styresekretærens styrebok er først og fremst skrevet for deg som er styresekretær og daglig leder. Grunnen til at vi spesifiserer dette, er at det er daglig leders ansvar å sørge for at styrets beslutninger følges opp ( aksjeloven §6-13 – 6-15 ).
Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Flere artikler
Share by: