Blog Layout

Åpenhetsloven og Styreplan

Simon Wengstrøm • juni 30, 2022

Hva er åpenhetsloven?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold - åpenhetsloven - gjelder større virksomheter, og har to formål:


 • Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester

 • Sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Hvilke konsekvenser får åpenhetsloven for din virksomhet?

Åpenhetsloven legger følgende føringer:


 1. Virksomheten plikter å ta løpende vurderinger, og iverksette tiltak, rundt HMS og lønnsnivå både innad i eget konsern, og hos sine leverandører, og dokumentere disse

 2. "Hvem som helst" har rett til å få utlevert informasjon om virksomhetens vurderinger og tiltak, enten ved generelle henvendelser eller knyttet til spesifikke produkter/tjenester virksomheten leverer

Hvordan kan Styreplan hjelpe deg i dette arbeidet?

Ved å etterleve punkt 1 over, blir det enkelt for virksomheten å besvare henvendelser på punkt 2.


Du kan bruke Styreplan til å opprette og opprettholde et godt rammeverk for løpende vurderinger og tiltak i din virksomhet, og dermed også oppfylle dokumentasjonskravet.


Det finnes flere måter å gjøre dette på i Styreplan, og her står virksomheten naturligvis fritt til å vurdere eget behov og foretrukket metode:


 • Opprette en egen gruppe i Styreplan for arbeid med åpenhetsloven

 • Opprette tema "Åpenhetsloven" i en eksisterende gruppe

 • Opprette mappe(r) i virksomhetens Styreplan-bibliotek


Uansett hvilken metode din virksomhet velger, kan du lage Oppgaver for dine gruppemedlemmer. Dette lar virksomheten dokumentere sine tiltak, og enkelt følge opp disse i praksis.

Vi vil gjerne vise deg hvordan Styreplan kan bidra til at din virksomhet etterlever åpenhetsloven på best mulig vis. Ta kontakt med oss i dag!

Få en demonstrasjon

Hva er åpenhetsloven?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold - åpenhetsloven - gjelder større virksomheter, og har to formål:


 • Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester

 • Sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Hvilke konsekvenser får åpenhetsloven for min virksomhet?

Dersom vi legger til grunn at virksomheten opererer i tråd med FNs Menneskerettighetskonvensjon, betyr denne loven i praksis følgende:


 1. Virksomheten plikter å ta løpende vurderinger, og iverksette tiltak, rundt HMS og lønnsnivå både innad i eget konsern, og hos sine leverandører, og dokumentere disse

 2. "Hvem som helst" har rett til å få utlevert informasjon om virksomhetens vurderinger og tiltak, enten ved generelle henvendelser eller knyttet til spesifikke produkter/tjenester virksomheten leverer

Hvordan kan Styreplan gjøre dette arbeidet enklere?

Ved å etterleve punkt 1 over, blir det enkelt for virksomheten å besvare henvendelser på punkt 2.


Virksomheten kan bruke Styreplan til å opprette og opprettholde et godt rammeverk for løpende vurderinger og tiltak, og dermed også oppfylle dokumentasjonskravet.


Det finnes flere måter å gjøre dette på i Styreplan, og her står virksomheten fritt til å vurdere eget behov og foretrukket metode:


 • Opprette en egen gruppe i Styreplan for arbeid med åpenhetsloven
 • Opprette tema "Åpenhetsloven" i en eksisterende gruppe
 • Opprette mappe(r) i virksomhetens Styreplan-bibliotek


Uansett hvilken metode din virksomhet velger, kan du lage Oppgaver for dine brukere.


Dette lar virksomheten dokumentere sine tiltak, og enkelt følge opp disse i praksis.

Vi vil gjerne vise deg hvordan Styreplan kan bidra til at din virksomhet etterlever åpenhetsloven på best mulig vis.


Ta kontakt med oss i dag!

Få en demonstrasjon

Del denne artikkelen:

a person is typing on a laptop with a pen in front of them
Av Simon Wengstrøm 14 May, 2024
Dette kapittelet av Styresekretærens styrebok er først og fremst skrevet for deg som er styresekretær og daglig leder. Grunnen til at vi spesifiserer dette, er at det er daglig leders ansvar å sørge for at styrets beslutninger følges opp ( aksjeloven §6-13 – 6-15 ).
Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Flere artikler
Share by: