Styreplan

Tar organisajonen i bruk Styreplan er styremedlemmene og adminstrasjonen sikret en enklere og tryggere hverdag.

Styreplan er alltid tilgjengelig og alltid oppdatert med de siste saksdokumentene.

Styremedlemmene slipper å lete gjennom e-post og andre kanaler etter de siste dokumentene. Administrasjonen får en enkel og sikker løsning for møteplanlegging, gjennomføring og oppfølging.

 

ENKLERE STYREHVERDAG

 
 

Styreplan samler dokumentasjonen

Styreplan gir deg rask og enkel tilgang til alle møter med tilhørende dokumenter enten via vår app eller styreplan.no – du slipper å lete gjennom e-postene for å finne siste versjon av møtedokumentet.

Rask tilgang til møtedokumentet fra appen.

 
 
 

Jobb sammen før møtet

Du kan skrive kommentarer på både saker og saksdokumenter enkelt og raskt. Gjør styremøtet effektivt med nødvendige avklaringer før møtet og sørg for at alle er best mulig forberedt.

Skriv enkelt og raskt inn dine kommentarer til saksbehandlingen

 
 
 

Forbered deg og dine saker

I appen kan du enkelt legge inn dine merknader og uthevinger i saksdokumenter.

Enkelt etterarbeid

Protokollen etter møtet kan signeres raskt og enkelt med standard BankID.

 
 

Alltid tilgang

Styreplan er alltid tilgjengelig via vår app eller styreplan.no. I appen har du mulighet til å laste ned møtet for offline-tilgang før du setter deg på flyet.

Enkel tilgang på tvers av styrer

Har du flere styreverv kan du enkelt samle disse i Styreplan. Logg inn og få tilgang til alle.

 
 

EFFEKTIVT STYREARBEID FOR ADMINISTRASJONEN

Med Styreplan blir det enkelt for administrasjonen å planlegge, gjennomføre og følge opp styrets saksbehandling. Vi håndterer styremøtene fra a til å. Fra innkalling til signert protokoll og oppfølging av vedtak.

Styreplan sikrer at administrasjonen har én kanal ut til styret noe som letter kommunikasjonen. Mange deler i dag møte- og saksdokumenter på e-post eller i delte mapper, noe som kan gjøre saksbehandlingen uoversiktlig for både styret og administrasjonen. Styreplan strukturerer arbeidet og gjør det enkelt å finne møte- og saksinformasjonen. Automatisk saksliste og protokollutkast gjør saksbehandlingen enklere og raskere.

Våre kunder rapporterer tidsbesparelser fra 20 til 60% på administrasjon av styrearbeidet.

 
 

Full oversikt over året med årsplanen

Du får full oversikt over året med Styreplans årsplan. Her ser du alle møter og saker for inneværende årsperiode.

Når du skal starte på en ny periode, typisk ved årets slutt, kan du enkelt kopiere årets plan til neste år. Da slipper du å måtte opprette alle møter og saker på nytt.

Årsplanen viser alle møtene med saker i årets årsplan. Sakene er gruppert etter tema - etter rekkefølgen som angitt i oppsett for årsplan

Årsplanen viser alle møtene med saker i årets årsplan. Sakene er gruppert etter tema - etter rekkefølgen som angitt i oppsett for årsplan

 
 
 

Styreplan håndterer dine innkallinger

Innkallinger sendes ut til alle møtedeltakere og blir tilgjengelig i deres kalender.

Styreplan gir deg oversikten over hvem som har besvart dine innkallinger.

Styreplan gir deg oversikt over deltakere som har svart på innkallingen til et møte.

Styreplan gir deg oversikt over deltakere som har svart på innkallingen til et møte.

 
 
 

Enkel opplasting av saksdokumenter

Last enkelt opp saksdokumenter med dra og slipp. Alle dokumenter konverteres til PDF for enkel visning.

Styremedlemmene får automatisk informasjon om at nye saksdokumenter er tilgjengelig og tilgang til disse på en sikker og enkel måte – uten at sensitiv informasjon sendes over e-post.

Oversikt over dokumenter på sak og mulighet for drag-and-drop for å laste opp flere

Oversikt over dokumenter på sak og mulighet for drag-and-drop for å laste opp flere

 
 
 

Orden i styresakene

Du organiserer sakene etter tema og sakstype. F.eks. Strategi og Diskusjon.

Strukturen i Styreplan gjør enkelt å finne alle saker tilhørende et tema.

Sakstype (orientering, beslutning, diskusjon) effektiviserer gjennomføringen av styrebehandlingen.

Styreplan lager automatisk et forslag til saksliste basert på sakstype.

Styreplan gir oversikt over saker under samme tema

Styreplan gir oversikt over saker under samme tema

 
 
 

Automatisk utarbeidelse av møtedokument

Når du laster opp saksdokumenter blir de automatisk del av et møtedokument som enkelt kan skrives ut eller distribueres utenom Styreplan ved behov. Dokumentet oppdateres løpende og du slipper å konvertere og slå sammen filer på egenhånd.

Rask saksbehandling og utarbeidelse av protokoll

Saksbeskrivelser og forslag til vedtak kan med et klikk kopieres rett inn i protokollen i Styreplan, før eventuell redigering.

Melding om at utkast til protokoll er tilgjengelig sendes et med et klikk.

 
 

Mindre tid på fikling og formattering

Med Styreplan slipper du bruke tid på å fikle med formattering av saksbeskrivelser og annet innhold. Vår standard-mal er lettlest og konsistent.

Mindre tid på formattering og fikling er bedre tid til det som virkelig teller: Godt innhold og et godt grunnlag for styrebehandlingen.

Bibliotek for dokumenter som ikke er saksvedlegg

I biblioteket kan du laste opp og kategorisere andre dokumenter som ikke er direkte koblet til saker styret arbeider med. F.eks. vedtekter og stiftelsesdokumenter. Biblioteket er også tilgjengelig for styremedlemmene via styreplan.no eller appen.

 

Premium

Signer protokollen elektronisk med BankID

Når protokollen er utarbeidet sender Styreplan automatisk varsling til styremedlemmene om at protokollen kan signeres elektronisk med BankID.


Les mer om vår modul for BankID signering og pålogging

Tilleggsmodul - inkludert i Premium
 
Premium

Følg opp styrets vedtak

Med ekstramodulen for vedtaksoppfølging kan administrasjonen og styret i fellesskap følge opp styrets vedtak. For hvert møte utarbeides det automatisk en sak med tilhørende rapport som viser status på styrets vedtak.

Les mer om vår modul for vedtaksoppfølging

Tilleggsmodul - inkludert i Premium
 
Premium

Enkel generalforsamling

Generalforsamlingen kan planlegges og gjennomføres like enkelt som et vanlig styremøte med Styreplan.

Les mer om vår modul for generalforsamling.

Tilleggsmodul - inkludert i Premium