Styreplan for Revisor

Et resultat av samarbeid mellom Revisorforeningen og Systemfabrikken AS

Kravene til formalisering og dokumentasjon av styrets arbeid øker stadig.

Det gjelder også for revisjonsselskaper:

  • Styreplan for Revisor er en skreddersydd løsning for digitalisering av eget styrearbeid.

Revisjonsselskapenes klienter digitaliserer sitt styrearbeid i høyt tempo:

  • Revisorforeningens medlemmer får en gratis brukerkonto hos klienter som bruker Styreplan.

 
4.png

Styreplan for Revisor sikrer at både styret og daglig leder/administrasjonen har et verktøy som bidrar til å kvalitetssikre og strukturere styrearbeidet.

 
6.png

Alle praktiske arbeidsoppgaver knyttet til styrets arbeid forenkles og automatiseres - fra planlegging og utarbeidelse av saksliste, til elektronisk signatur av protokoll og oppfølging av vedtak.

 
 

Vil du gjerne se hvordan dette gjøres i Styreplan for Revisor?

Kontakt oss for en demonstrasjon eller ring for en uforpliktende samtale.
Pris 2019 for Revisorforeningens medlemmer: Kr 187 pr unik bruker pr måned (ex mva).

Med vennlig hilsen
Henry Wengstrøm
Daglig leder
Systemfabrikken AS
Tlf 909 67 244


Styreplan er en norsk skyløsning. Data er fysisk lagret på våre maskiner i Norge. All programmering gjøres av våre medarbeidere i Oslo.