Styreplan for Revisor

Et resultat av samarbeid mellom Revisorforeningen og Systemfabrikken AS.

Formålet med samarbeidet har vært å tilby Revisorforeningens medlemmer digitalisering av eget styrearbeid. For å oppnå dette er det utviklet en mal tilpasset revisjonsselskaper.

Uansett virksomhetens størrelse stilles det i økende grad krav til formalisering og dokumentasjon av styrets arbeid. Dette gjelder også revisjonsselskaper. Styreplan for Revisor sikrer at både styret og daglig leder/administrasjonen har et verktøy som bidrar til å kvalitetssikre og strukturere styrearbeidet. I tillegg forenkles og automatiseres alle praktiske arbeidsoppgaver knyttet til styrets arbeid, fra planlegging og utarbeidelse av saksliste, til elektronisk signatur av protokoll og oppfølging av vedtak.

Vil du gjerne se hvordan dette gjøres i Styreplan for Revisor?

Kontakt oss for en demonstrasjon eller ring for en uforpliktende samtale.
Pris 2018: Kr 170 pr unik bruker pr måned (ex mva).

Med vennlig hilsen
Henry Wengstrøm
Daglig leder
Systemfabrikken AS
Tlf 909 67 244

PS: Vi har presentert Styreplan for Revisor i forbindelse med Revisorforeningens Digitaliseringsakademi. Klikk på lenken for å se presentasjonen: PDF av presentasjon fra Revisorforeningens Digitaliseringsakademi

Lenke til artikkel i Revisjon og Regnskap desember 2018 (kommer)

Styreplan er en norsk skyløsning. Data er fysisk lagret på våre maskiner i Norge. All programmering gjøres av våre ansatte i Oslo.