Blog Layout

Styreplan AS er ISO 27001-sertifisert

Simon Wengstrøm • okt. 28, 2022

Styreplan AS tar informasjonssikkerhet på alvor, i alt vi gjør.


Vi runder av vårt sertifiseringsår 2022 - som begynte med vår Miljøfyrtårn-sertifisering i sommer - med å annonsere at Styreplan AS nå også er sertifisert etter informasjonssikkerhets-standarden ISO 27001:2017.


Det betyr at vi som selskap kan dokumentere at vårt system for styring av informasjonssikkerhet oppfyller kravene i standarden.


Våre kunder og brukere kan være trygge på at vi jobber seriøst med å ta vare på deres interesser. Færre enn 150 norske organisasjoner innehar denne sertifiseringen, og vi er stolte over å være med i dette eksklusive selskapet.


Informasjonssikkerhet ligger til grunn for vår virksomhet, og en ISO 27001-sertifisering er et håndfast bevis på at vi tar ansvar for våre systemer - herunder behandling av kundens data - og våre rutiner.


Å bli ISO 27001-sertifisert har vært en spennende og givende prosess for oss, som har gitt oss et formalisert rammeverk å bygge videre på fremover.


Vi har alltid tatt utgangspunkt i KIT-prinsippene:


  • Konfidensialitet - ingen skal ha tilgang til informasjon uten fullmakt
  • Integritet - informasjon og systemer skal være korrekt og pålitelig
  • Tilgjengelighet - informasjon og systemer skal være tilgjengelig for autoriserte brukere ved behov


Vi kommer selvfølgelig til å fortsette å sørge for at disse prinsippene etterleves, slik vi har gjort i over 20 år. Vår hovedoppgave er å sørge for at produktet Styreplan er en sikker oppbevaringsplass for kundens data.


Som bruker av Styreplan skal du kunne være trygg på at Styreplan AS er en leverandør som prioriterer din organisasjons datasikkerhet meget høyt. Og slik vår Miljøfyrtårn-sertifisering bekrefter vårt miljøansvar, representerer ISO 27001:2017-sertifiseringen vår forpliktelse til god informasjonssikkerhet.


Vi er derfor stolte over at vi endelig kan sette Kiwa og Norsk Akkrediterings ISO 27001-sertifiseringsmerke på våre nettsider, og fornøyd med at vi blir anerkjent for vårt fokus på informasjonssikkerhet.


Styreplan AS vil fortsette å gjøre vårt ytterste for informasjonssikkerheten - i alt vi gjør.

Del denne artikkelen:

a person is typing on a laptop with a pen in front of them
Av Simon Wengstrøm 14 May, 2024
Dette kapittelet av Styresekretærens styrebok er først og fremst skrevet for deg som er styresekretær og daglig leder. Grunnen til at vi spesifiserer dette, er at det er daglig leders ansvar å sørge for at styrets beslutninger følges opp ( aksjeloven §6-13 – 6-15 ).
Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Flere artikler
Share by: