Vedtaksoppfølging

Vedtaksoppfølging kan være tidkrevende arbeid.

Styreplan gjør vedtaksoppfølging lekende lett. Med Styreplans verktøy automatiseres store deler av prosessen og gir deg oversikt over status på vedtakene.

Kom i gang med digital vedtaksoppfølging i dag.


Fordeler med digital vedtaksoppfølging

  • Knytt tiltak til vedtak

  • Oppdater status på tiltak

  • Oversikt over alle tiltak (sortert og fargekodet etter status)

  • Automatisk opprettelse av oppfølgingssak til neste styremøte

  • Automatisk opprettelse av rapport over vedtak med åpne tiltak


FUNKSJONER

AUTOMATISK OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILTAK

Knytt tiltak til vedtak: Med tiltak er det lett å holde styr på hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og tidsfrist for å gjennomføre tiltak.

Sortert og fargekodet etter status: I Styreplan finner du en oversiktlig liste over alle tiltak, sortert og fargekodet etter gjennomføringsstatus. Du oppdaterer statusen enkelt etter hvert som tiltak utføres.

Automatisk oppfølging: Styreplan oppretter automatisk en oppfølgingssak i neste styremøte når styret legger inn et vedtak. Rapporten viser alle vedtak som har åpne tiltak og kan brukes som en plan for gjennomføring av vedtakene.

Vedtak- og tiltaksrapport utarbeides til hvert møte og er tilgjengelig som et automatisk saksdokument.

Utdrag fra vedtak- og tiltaksrapport


AUTOMATISK RAPPORT

Styreplan utarbeider automatisk en rapport med status på tiltakene som er knyttet til styrets vedtak.

Alle tiltak har en ansvarlig person og dato for utførelse.

Vedtaks og tiltaksinformasjon for en enkeltsak. Fliken Vedtaks- og tiltaksinformasjon opplyser om protokollført informasjon.


Si farvel til manuelt styrearbeid

Bruk mindre tid på dårlig informasjonsflyt og å rote rundt i dokumenter.

Få mer tid til det som betyr noe.