Vedtaksoppfølging

Ofte vil styrets vedtak resultere i praktiske tiltak som må gjennomføres, enten på styrenivå eller ellers i organisasjonen. Denne oppfølgingen av styrevedtakene kan være tidkrevende, og uten klare rammer for ansvar, frister og mandat blir det fort unødig komplisert.

Med Styreplans modul Vedtaksoppfølging automatiseres store deler av prosessen, og gir deg oversikt over status på vedtakene direkte i Styreplan.

Kom i gang med digital vedtaksoppfølging i dag.


Fordeler med digital vedtaksoppfølging

 
Orden i styresakene.PNG

Full oversikt

 
Spar tid.PNG

Tidsbesparelser

 
Møtedokument.PNG

Automatisk oppfølging

 

 

Hva gjør du?

  • Legger inn avtalte tiltak

  • Oppdaterer status på tiltak

 

Hva får du?

  • Oversikt over alle tiltak, sortert etter status

  • Oppfølgingssak til neste styremøte

  • Rapport over vedtak med aktive tiltak

 
Utdrag fra vedtak- og tiltaksrapport

Utdrag fra vedtak- og tiltaksrapport

AUTOMATISK OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILTAK

Knytt tiltak til vedtak: Med tiltak er det lett å holde styr på hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og tidsfrist for å gjennomføre tiltak.

Oversikt over alle tiltak: I Styreplan finner du en oversikt over alle tiltak, sortert og fargekodet etter gjennomføringsstatus. Du oppdaterer statusen enkelt etter hvert som tiltak utføres.

Automatisk oppfølging: Styreplan oppretter automatisk en oppfølgingssak i neste styremøte når styret legger inn et vedtak. Rapporten viser alle vedtak som har åpne tiltak og kan brukes som en plan for gjennomføring av vedtakene.


Si farvel til manuelt styrearbeid

Bruk mindre tid på dårlig informasjonsflyt og å rote rundt i dokumenter.

Få mer tid til det som betyr noe.