Sikkerhet

Styreplan og informasjonssikkerhet


Styreplan AS er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISO 27001, den mest anerkjente og omfattende standarden for informasjonssikkerhet. Vi ble sertifisert den 17. oktober 2022, men har jobbet med standarden som grunnmur siden 2017. Som sertifisert selskap er vi forpliktet til å videreføre og forbedre sikkerhetsarbeidet løpende som en integrert del av virksomhetsstyringen.

 

ISO 27001-sertifiseringen er en bekreftelse av at vi jobber systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet med organisatoriske, menneskelig og tekniske tiltak.

 

Informasjonssikkerhet handler om å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (ofte forkortet til CIA; confidentiality, integrity, accessibility). Konfidensialitet betyr at informasjon og data er beskyttet mot uautorisert visning. Integritet betyr at data er beskyttet mot uautoriserte endringer, at de er pålitelige og korrekte. Tilgjengelighet betyr at autoriserte brukere har tilgang til system og data slik som avtalt og forventet.Har du behov for mer informasjon kan du kontakte daglig leder Henry Wengstrøm (henry @ styreplan.no) eller informasjonssikkerhetsansvarlig Odd Christer Brovig (odd @ styreplan.no).

 

Les også vår personvernerklæring og databehandleravtale her.


Share by: