Blog Layout

Styreplan er et Miljøfyrtårn

Simon Wengstrøm • jun. 10, 2022

Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!


Datalagring er energikrevende, det samme gjelder produksjon av datamaskiner, nettbrett, og mobiltelefoner. Faktisk utgjør energibruk fra datasentre alene rundt 1% av all global energibruk. For oss betyr det at vi må jobbe aktivt med å redusere vårt - og ditt - klimaavtrykk.Et bedre alternativ


Vi går ikke så langt som å anbefale å bruke Styreplan kun av miljøhensyn - alt du gjør på internett, påvirker også miljøet. Likevel er Styreplan et mye bedre alternativ enn penn og papir (tenk bare på avskoging, vannforbruk, bruk av kjemikalier, og avfallshåndtering). Du bidrar til en positiv effekt i miljøregnskapet ved å bruke Styreplan - særlig hvis du gjennomfører styrebehandlingen i Styreplan i stedet for å reise.Vi er alle ledd i en felles kjede, og tillater oss derfor å komme med en anbefaling: Ditt neste steg er å identifisere andre leverandører som bryr seg om å redusere sin - og dermed din - negative påvirkning på miljøet. Se etter Miljøfyrtårnsertifisering!

Så hva gjør Styreplan for miljøet?


Det vi gjør for miljøet, gjør vi fordi vi mener det er viktig å ha et forhold til vår påvirkning på verden rundt oss. Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi formalisert miljøarbeidet vi har gjort i årevis, og vi har revidert og dokumentert eksisterende og nye rutiner. Vi har fått miljøpåvirkning inn i Styreplan-HMS-gruppen, som vi benytter i vårt løpende HMS-arbeid. Styreplan AS:


  • Oppbevarer dine data hos datasentre som enten er Miljøfyrtårn eller ISO 14001-sertifisert
  • Oppbevarer dine data hos datasentre i Norge, som primært går på fornybar energi
  • Kun unntaksvis gjennomfører fysiske jobbreiser - vi prioriterer møter via skjermdeling
  • Kildesorterer alt avfall, og sørger for riktig håndtering av spesialavfall (f.eks. leverer vi brukt elektronikk til Alternativ Data AS)
  • Har en sterk sykkelkultur - 40% av våre ansatte sykler til og fra jobb året rundt
  • Bruker miljøsertifiserte leverandører der det er mulig - i 2022 er over 60% av våre leverandører Miljøfyrtårn/ISO 14001


Ta kontakt med vår Miljøfyrtårnansvarlig Simon hvis du vil ta en titt på vårt klimaregnskap: simon@styreplan.no

Av Simon Wengstrøm 07 Nov, 2022
Styreorganisasjonen består av styreleder, styremedlemmer, daglig leder, styresekretær, revisor og andre som har en rolle i styrets arbeid. Utfordringen for et profesjonelt styre er å få denne organisasjonen til å fungere optimalt. Her følger noen råd og tips til styresekretæren .
Av Simon Wengstrøm 28 Oct, 2022
Styreplan AS tar informasjonssikkerhet på alvor, i alt vi gjør
Av Simon Wengstrøm 23 Sep, 2022
Du kan nå bruke svensk BankID i Styreplan - til både innlogging og dokumentsignering!
Av Simon Wengstrøm 31 Aug, 2022
I løpet av høsten 2022 vil det ikke lenger være mulig å aktivere BankID på Mobil. Funksjonen blir erstattet av BankID-appen, som har samme funksjonalitet som kodebrikken. Dette betyr at du også kan signere dokumenter med appen. Merk at det ikke skjer noen endringer med kodebrikken.
Av Simon Wengstrøm 30 Jun, 2022
Hva er åpenhetsloven, og hvilke konsekvenser får den for min virksomhet?
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Av Simon Wengstrøm 13 Apr, 2022
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling. Protokollen skal som et minimum inneholde: Tid og sted Deltakere Behandlingsmåte (f.eks. møte, Teams, e-post) Styrets beslutninger/vedtak Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige Signatur fra alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen I tillegg må protokollen vise at aksjelovens § 6-24 er fulgt – mer enn halve styret har deltatt, alle styremedlemmer (hvis mulig) er gitt mulighet til å delta, og eventuelle varamedlemmer er innkalt ved forfall.
Flere artikler
Share by: