Blog Layout

En styreportal gjør styrearbeidet enkelt

Simon Wengstrøm • jan. 18, 2022

Innkalling til styremøter, tilgang til saksdokumenter, utforming av protokoll – det administrative styrearbeidet kan være tidkrevende og utfordrende.


Man kan være redd for å trå feil med tanke på lover og regler, samtidig som man kanskje bare gjør denne jobben 6-12 ganger i året, og aldri blir helt komfortabel med rutinene. Det er i alle fall liten tvil om at potensialet for automatisering og effektivisering av prosessene rundt styret er stort, uavhengig av type organisasjon.



For noen vil en god start være å laste ned eller lage egne regler og maler for årshjul, protokoller og andre rutiner, men dette vil fortsatt kreve en god del pirkearbeid for hvert styremøte. Det kan fort oppleves både slitsomt og unødvendig å bruke tid på «enkle» oppgaver som saksnummerering, deltakerlister, dokumentversjonering, protokollsignering og arkivering. Styreplan er bygget for å håndtere dette, til glede for våre over 6000 brukere i Norge, Sverige, Danmark, og på Island.


Få en demonstrasjon

Få struktur på styrearbeidet


Styreplan bygger på beste praksis og teori for effektivt møtearbeid, i tillegg til aksjeloven. Strukturen i Styreplan gjør det enkelt å orientere seg og å prioritere egen ressursbruk.


Sentralt i Styreplan er en oversiktlig årsplan, som gir både styre og administrasjon full kontroll på styreåret. Du vil til enhver tid ha oversikt over når møtene skal avholdes, og hva som skal behandles i hvert møte. Dette gjør det enkelt å forberede møtene.


Styreplan inneholder også et årshjul, der du kan legge inn årshjulinnslag. Årshjulet gir oversikt over de store linjene i styrets arbeid, og bidrar til å effektivisere styrearbeidet.


Årsplanen kan kopieres til neste år med et par museklikk, og i prosessen kan du enkelt velge hvilke møter og saker som skal legges til samme tid neste år. Planlegging av styreåret foregår dermed direkte i Styreplan, og vil spare din organisasjon for mye tid.




Sikker og effektiv møteinnkalling



Møteinnkallinger går ut fra Styreplan og rett inn i deltakeres epost- og kalenderprogram, der de kan besvares med et tastetrykk. Innkallingen inneholder en lenke som tar deltaker rett inn til møtets agenda, slik at styret sikres tilfredsstillende behandlingsgrunnlag uten at du trenger å gå utenom Styreplan.


De innkalte vil av sikkerhetshensyn måtte logge seg på før de får se agendaen, og det går aldri sensitivt materiale ut fra Styreplan. Dersom møtet blir flyttet håndterer Styreplan automatisk informasjonsflyten, og du har til enhver tid oversikt over hvem som har besvart dine innkallinger.



Enkel og oversiktlig saksliste


Under forberedelsene til et styremøte slipper du å fikle med nummerering og formatering – Styreplan lager automatisk en saksliste for deg. Skriv saksbeskrivelser og vedtaksforslag rett inn i hver sak i Styreplan, så håndterer systemet resten.


Saksdokumenter du laster opp vil automatisk legges til i et ferdig formatert møtedokument, sammen med all annen informasjon du skriver inn.


Du kan med et tastetrykk informere møtedeltakere om at nye dokumenter er tilgjengelig – uten at sensitivt materiale går ut av systemet.


Få en demonstrasjon





Strukturert protokoll


Etter møtet kan du enkelt produsere protokollen i Styreplan, uten å tenke på formatering og struktur. Informasjonen du la inn i systemet før møtet (saksbeskrivelser, forslag til beslutninger) overføres om ønsket til riktig sted i protokollen, redigeres og lagres.


Alt du trenger å tenke på er selve innholdet – alt annet håndterer Styreplan for deg.


Når protokollen er publisert i Styreplan kan du med ett klikk sende styret en melding, slik at de kan logge seg inn og eventuelt kommentere. 




Signering med BankID


Endelig protokoll kan signeres med BankID. Styreplan vil automatisk sende ut en ukentlig påminnelse til de som ikke har signert, og du vil til enhver tid ha oversikt over hvilke signaturer som mangler.






Praktisk for styret



 • Slide title

  Write your caption here
  Button
 • Slide title

  Write your caption here
  Button
 • Slide title

  Write your caption here
  Button


Dine styremedlemmer kan kommentere på saker, og skrive merknader i dokumenter, enten for kommunikasjon med andre brukere eller for private notater. Denne muligheten har de selvfølgelig også i Styreplan-appen (tilgjengelig i Apple Store & Google Play). Oppgaver kan følges opp direkte i Styreplan - oversiktlig og enkelt.


Styreplan samler alt styrearbeid på én plattform, for alle involverte parter.




Hvorfor bruke Styreplan?


Styreplan er ikke bare en praktisk og brukervennlig løsning for alle som driver med styrearbeid, det er også en trygg og enkel måte å etterleve juridiske krav på organisasjonsnivå. Styreplan legger til rette for at aksjeloven følges, og vil fungere som et sikkerhetsnett for både styret, som får hjelp til å oppfylle dokumentasjonskrav, og administrasjonen, som slipper å tenke på lover og regler i sitt praktiske styrearbeid.


Styreplan letter allerede hverdagen til flere tusen brukere i Skandinavia. Vi har kunder i alle segmenter, store som små organisasjoner, og vi kjenner til de fleste utfordringer knyttet til styrearbeid. Kontakt oss for en uforpliktende prat!



Få en demonstrasjon
Av Simon Wengstrøm 23 Sep, 2022
Du kan nå bruke svensk BankID i Styreplan - til både innlogging og dokumentsignering!
Av Simon Wengstrøm 31 Aug, 2022
I løpet av høsten 2022 vil det ikke lenger være mulig å aktivere BankID på Mobil. Funksjonen blir erstattet av BankID-appen, som har samme funksjonalitet som kodebrikken. Dette betyr at du også kan signere dokumenter med appen. Merk at det ikke skjer noen endringer med kodebrikken.
Av Simon Wengstrøm 30 Jun, 2022
Hva er åpenhetsloven, og hvilke konsekvenser får den for min virksomhet?
Flere artikler
Share by: