Blog Layout

Hvordan skrive protokoll fra styremøte

Simon Wengstrøm • jun. 08, 2023

Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling.

Protokollen skal som et minimum inneholde:

  • Tid og sted

  • Deltakere

  • Behandlingsmåte (f.eks. møte, Teams, e-post)

  • Styrets beslutninger

  • Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige

  • Signatur fra alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen

I tillegg må protokollen vise at aksjelovens § 6-24 er fulgt – altså at:

  • Mer enn halve styret har deltatt

  • Alle styremedlemmer (hvis mulig) er gitt mulighet til å delta

  • Eventuelle varamedlemmer er innkalt ved forfall

Hvis du vil ha en enkel mal for protokoll, kan du laste den ned her:

Styreportalen Styreplan effektiviserer ditt styrearbeid, og sikrer at aksjeloven følges.

Vil du ha bedre struktur på fremtidige styremøter?


Sjekk ut disse artiklene:

Av Simon Wengstrøm 16 Mar, 2023
Hvordan skal innkallingen til et styremøte se ut, og hva skal den inneholde? Her får du en oversikt over lovkrav, og tips til hva som bør inkluderes.
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal!
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Endeløse e-posttråder og misforståelser rundt gjeldende dokumentversjoner er situasjoner de fleste med en viss erfaring med styrearbeid vil kjenne seg igjen i. I tillegg til forvirringen og frustrasjonen dette skaper, er det åpenbare sikkerhetsrisikoer ved å sende potensielt sensitivt styremateriale over e-post.

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Av Simon Wengstrøm 08 Jan, 2024
Hva vil det si å være styresekretær i en profesjonell styreorganisasjon? Hvilke ansvarsområder skal og bør du ta på deg, og hva kan du egentlig bidra med?
Flere artikler
Share by: