Blog Layout

Hvordan skrive protokoll fra styremøte

Simon Wengstrøm • jun. 08, 2023

Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling.

Protokollen skal som et minimum inneholde:

  • Tid og sted

  • Deltakere

  • Behandlingsmåte (f.eks. møte, Teams, e-post)

  • Styrets beslutninger

  • Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige

  • Signatur fra alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen

I tillegg må protokollen vise at aksjelovens § 6-24 er fulgt – altså at:

  • Mer enn halve styret har deltatt

  • Alle styremedlemmer (hvis mulig) er gitt mulighet til å delta

  • Eventuelle varamedlemmer er innkalt ved forfall

Hvis du vil ha en enkel mal for protokoll, kan du laste den ned her:

Styreportalen Styreplan effektiviserer ditt styrearbeid, og sikrer at aksjeloven følges.

Vil du ha bedre struktur på fremtidige styremøter?


Sjekk ut disse artiklene:

Av Simon Wengstrøm 16 Mar, 2023
Hvordan skal innkallingen til et styremøte se ut, og hva skal den inneholde? Her får du en oversikt over lovkrav, og tips til hva som bør inkluderes.
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal!
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Endeløse e-posttråder og misforståelser rundt gjeldende dokumentversjoner er situasjoner de fleste med en viss erfaring med styrearbeid vil kjenne seg igjen i. I tillegg til forvirringen og frustrasjonen dette skaper, er det åpenbare sikkerhetsrisikoer ved å sende potensielt sensitivt styremateriale over e-post.

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 13 Jun, 2023
NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!
Av Simon Wengstrøm 07 Jun, 2023
Denne artikkelen er et dypdykk i prosessen frem mot vår nye visuelle profil, skrevet sammen med vår designer Inger Marie Gunderhuset. Kortversjonen kan du lese her !
Av Simon Wengstrøm 02 Jun, 2023
At en styreportal er en stor hjelp for styresekretæren, er det liten tvil om. Vi i Styreplan har over 20 års erfaring med å forenkle og effektivisere styrearbeidet for hele styreorganisasjonen, inkludert den eller de som har styresekretær-ansvaret.
Flere artikler
Share by: