Blog Layout

Digitalt styre

Simon Wengstrøm • mar. 09, 2022

Digitaliseringen som har formet samfunnet de siste årene, har også inntatt styrerommet. Stadig flere ser verdien i å ha alt sitt styrearbeid bak én sikker innlogging, og skjønner hvilke konkurransefortrinn en styreportal gir.


Ofte har styret ofte vært opptatt av digitalisering og effektivisering nedover i organisasjonen, mens de selv arbeider på samme måte som de «alltid» har gjort – brorparten av kommunikasjon foregår på epost, med de utfordringer det medfører. Dette er imidlertid i endring. De fleste store, børsnoterte selskap i Norge har lenge hatt løsninger for sitt styrearbeid, og de siste årene har også andre bedrifter og organisasjoner fått opp øynene for dette.


Styreportalen har i stor grad endret seg fra å være fint å ha, til å være unaturlig å ikke ha. En styreportal vil håndtere alt styrearbeid på én plattform, fra innkalling til protokoll, og vil gjøre styrearbeidet sikrere, enklere, og mer effektivt for både styret og administrasjonen. Eksempler på fordeler med en styreportal som Styreplan:

Sterkere
informasjonssikkerhetEnklere møteforberedelserMer effektive styremøterAv Simon Wengstrøm 07 Nov, 2022
Styreorganisasjonen består av styreleder, styremedlemmer, daglig leder, styresekretær, revisor og andre som har en rolle i styrets arbeid. Utfordringen for et profesjonelt styre er å få denne organisasjonen til å fungere optimalt. Her følger noen råd og tips til styresekretæren .
Av Simon Wengstrøm 28 Oct, 2022
Styreplan AS tar informasjonssikkerhet på alvor, i alt vi gjør
Av Simon Wengstrøm 23 Sep, 2022
Du kan nå bruke svensk BankID i Styreplan - til både innlogging og dokumentsignering!
Av Simon Wengstrøm 31 Aug, 2022
I løpet av høsten 2022 vil det ikke lenger være mulig å aktivere BankID på Mobil. Funksjonen blir erstattet av BankID-appen, som har samme funksjonalitet som kodebrikken. Dette betyr at du også kan signere dokumenter med appen. Merk at det ikke skjer noen endringer med kodebrikken.
Av Simon Wengstrøm 30 Jun, 2022
Hva er åpenhetsloven, og hvilke konsekvenser får den for min virksomhet?
Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Flere artikler
Share by: