Blog Layout

Digitalt styre

Simon Wengstrøm • mars 09, 2022

Digitaliseringen som har formet samfunnet de siste årene, har også inntatt styrerommet.


Stadig flere ser verdien i å ha alt sitt styrearbeid bak én sikker innlogging, og skjønner hvilke konkurransefortrinn en styreportal gir.

Ofte har styret ofte vært opptatt av digitalisering og effektivisering nedover i organisasjonen, mens de selv arbeider på samme måte som de «alltid» har gjort – brorparten av kommunikasjon foregår på epost, med de utfordringer det medfører.


Dette er imidlertid i endring. De fleste store, børsnoterte selskap i Norge har lenge hatt løsninger for sitt styrearbeid, og de siste årene har også andre bedrifter og organisasjoner fått opp øynene for dette.


Styreportalen har i stor grad endret seg fra å være god å ha, til å være unaturlig å ikke ha. En styreportal vil håndtere alt styrearbeid på én plattform, fra innkalling til protokoll, og vil gjøre styrearbeidet sikrere, enklere, og mer effektivt for både styret og administrasjonen.


Eksempler på fordeler med en styreportal som Styreplan:

Digitaliseringen som har formet samfunnet de siste årene, har også inntatt styrerommet.


Stadig flere ser verdien i å ha alt sitt styrearbeid bak én sikker innlogging, og skjønner hvilke konkurransefortrinn en styreportal gir.

Ofte har styret ofte vært opptatt av digitalisering og effektivisering nedover i organisasjonen, mens de selv arbeider på samme måte som de «alltid» har gjort.


Brorparten av kommunikasjon foregår på epost, med de utfordringer det medfører.


Dette er imidlertid i endring. De fleste store, børsnoterte selskap i Norge har lenge hatt løsninger for sitt styrearbeid.


De siste årene har også andre bedrifter og organisasjoner fått opp øynene for dette.


Styreportalen har i stor grad endret seg fra å være fint å ha, til å være unaturlig å ikke ha.


En styreportal vil håndtere alt styrearbeid på én plattform, fra innkalling til protokoll. Dette gjør styrearbeidet sikrere, enklere, og mer effektivt for både styret og administrasjonen.


Eksempler på fordeler med en styreportal som Styreplan:

Høy sikkerhet


Sikker innlogging

Samlet kommunikasjon

God sporbarhet

Enkel møteforberedelse


Dokumentgenerering

Innkalling rett i kalender

Tilgang fra web & app


Effektive styremøter


Dokumentversjonering

Kommunikasjon i portalen

Oversiktlig saksbehandling


Sterkere
informasjonssikkerhetEnklere møteforberedelserMer effektive styremøterDel denne artikkelen:

a person is typing on a laptop with a pen in front of them
Av Simon Wengstrøm 14 May, 2024
Dette kapittelet av Styresekretærens styrebok er først og fremst skrevet for deg som er styresekretær og daglig leder. Grunnen til at vi spesifiserer dette, er at det er daglig leders ansvar å sørge for at styrets beslutninger følges opp ( aksjeloven §6-13 – 6-15 ).
Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Flere artikler
Share by: