Digitalt styre

Digitaliseringen som har formet samfunnet de siste årene, har også inntatt styrerommet. Stadig flere ser verdien i å ha alt sitt styrearbeid bak én sikker innlogging, og skjønner hvilke konkurransefortrinn en styreportal gir.

Ofte har styret ofte vært opptatt av digitalisering og effektivisering nedover i organisasjonen, mens de selv arbeider på samme måte som de «alltid» har gjort – brorparten av kommunikasjon foregår på epost, med de utfordringer det medfører. Dette er imidlertid i endring. De fleste store, børsnoterte selskap i Norge har lenge hatt løsninger for sitt styrearbeid, og de siste årene har også andre bedrifter og organisasjoner fått opp øynene for dette. Styreportalen har i stor grad endret seg fra å være fint å ha, til å være unaturlig å ikke ha. En styreportal vil håndtere alt styrearbeid på én plattform, fra innkalling til protokoll, og vil gjøre styrearbeidet sikrere, enklere, og mer effektivt for både styret og administrasjonen. Eksempler på fordeler med en styreportal som Styreplan:

Informasjonssikkerhet

 • Sikker innlogging

 • Samlet kommunikasjonsflyt

 • Etterrettelighet og sporbarhet

Enklere møteforberedelser

 • Dokumentgenerering

 • Innkalling rett i kalender

 • Tilgang fra web & app

Mer effektive styremøter

 • Dokumentversjonering

 • Kommunikasjon i portalen

 • Oversiktlig saksbehandling

Bedre oppfølging

 • Dokumentsignering

 • Effektiv protokollprosess

 • Tiltak knyttet til vedtak

 

Styreplan er styreportalen som forenkler styrets og administrasjonens arbeid.
Informasjonsflyt, sikkerhet og oversikt er nøkkelordene.
Aksjeloven er grunnmuren.