Blog Layout

Styrets årshjul

Simon Wengstrøm • feb. 15, 2022

Hva er et årshjul?


Årshjulet er en oversikt over hva styret skal foreta seg i løpet av året. Årshjulet blir også ofte kalt årsplan, fordi man stort sett tar utgangspunkt i kalenderen for året - som går fra januar til desember, ikke i sirkel.


Når årshjulet fremstilles visuelt kan det derfor være minst like naturlig å legge det opp i en kalendervisning.
I Styreplan får du begge deler.


Hvorfor lage årshjul?


En rød tråd i styrearbeidet bidrar til verdiskapning i styret. Å sette seg ned og planlegge styreåret i et strategisk perspektiv, er et godt utgangspunkt.


Et felles årshjul vil fungere som en rettesnor for både styret og daglig leder, og bidra til at riktige saker behandles til riktig tid. Ofte utarbeider styreleder og daglig leder årshjulet sammen, med mindre noe annet er fastlagt i styreinstruksen (last ned).


Hvordan lage et årshjul?


Et årshjul kan være et regneark på styrets skyplattform, skrevet på whiteboard i styrerommet, eller en PDF distribuert på e-post.


Vil du ha et automatisk årshjul, skreddersydd og bygget på styrearbeidet i ditt selskap, er dette kun én av funksjonene i styreportalen Styreplan - portalen for både for styret, administrasjonen, og aksjonærene.


Styreplan effektiviserer ditt styrearbeid, og sikrer at aksjeloven følges.
Enklere blir det ikke.Få en demonstrasjon
Av Simon Wengstrøm 07 Nov, 2022
Styreorganisasjonen består av styreleder, styremedlemmer, daglig leder, styresekretær, revisor og andre som har en rolle i styrets arbeid. Utfordringen for et profesjonelt styre er å få denne organisasjonen til å fungere optimalt. Her følger noen råd og tips til styresekretæren .
Av Simon Wengstrøm 28 Oct, 2022
Styreplan AS tar informasjonssikkerhet på alvor, i alt vi gjør
Av Simon Wengstrøm 23 Sep, 2022
Du kan nå bruke svensk BankID i Styreplan - til både innlogging og dokumentsignering!
Av Simon Wengstrøm 31 Aug, 2022
I løpet av høsten 2022 vil det ikke lenger være mulig å aktivere BankID på Mobil. Funksjonen blir erstattet av BankID-appen, som har samme funksjonalitet som kodebrikken. Dette betyr at du også kan signere dokumenter med appen. Merk at det ikke skjer noen endringer med kodebrikken.
Av Simon Wengstrøm 30 Jun, 2022
Hva er åpenhetsloven, og hvilke konsekvenser får den for min virksomhet?
Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Flere artikler
Share by: