Blog Layout

Styrets årshjul

Simon Wengstrøm • feb. 15, 2022
Hva er et årshjul?


Årshjulet er en oversikt over hva styret skal foreta seg i løpet av året. Årshjulet blir også ofte kalt årsplan, fordi man stort sett tar utgangspunkt i kalenderen for året - som går fra januar til desember, ikke i sirkel. Når årshjulet fremstilles visuelt kan det derfor være minst like naturlig å legge det opp i en kalendervisning.
I Styreplan får du begge deler.


Hvorfor lage årshjul?


En rød tråd i styrearbeidet bidrar til verdiskapning i styret. Å sette seg ned og planlegge styreåret i et strategisk perspektiv, er et godt utgangspunkt. Et felles årshjul vil fungere som en rettesnor for både styret og daglig leder, og bidra til at riktige saker behandles til riktig tid. Ofte utarbeider styreleder og daglig leder årshjulet sammen, med mindre noe annet er fastlagt i styreinstruksen (last ned).


Hvordan lage et årshjul?


Et årshjul kan være et regneark på styrets skyplattform, skrevet på whiteboard i styrerommet, eller en PDF distribuert på e-post. Vil du ha et automatisk årshjul, skreddersydd og bygget på styrearbeidet i ditt selskap, er dette kun én av funksjonene i styreportalen Styreplan - portalen for både for styret, administrasjonen, og aksjonærene.


Styreplan effektiviserer ditt styrearbeid, og sikrer at aksjeloven følges.
Enklere blir det ikke.Få en demonstrasjon
Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Hvordan bør en agenda se ut? Det finnes ingen fasit på hvordan en agenda, eller saksliste, skal designes, og nettopp derfor kan den være utfordrende å utforme best mulig. Det er mulig å spare tid på å benytte seg av en agendamal. Det finnes flere slike maler tilgjengelig på nett, og i Microsoft Word. Etter å ha redigert en mal ferdig én gang kan den brukes igjen og igjen, i alle fall på de faste sakene. Her er det likevel viktig å holde tunga rett i munnen . Sørg for at saksnummereringen blir korrekt jf. forrige møte, husk å inkludere møtested, -tid, og form (møte, Teams, osv.), og pass på at du distribuerer agendaen på en sikker måte. En agenda bør som et minimum inneholde hvilke saker som skal behandles, hvem som er saksansvarlig, saksbeskrivelser og saksdokumentasjon, og forslag til styrevedtak. En godt utarbeidet agenda vil hjelpe daglig leder og styreleder med å sikre etterlevelse av Aksjelovens § 6-21 , ved å sørge for at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Flere artikler
Share by: