Blog Layout

Styrets årshjul

Simon Wengstrøm • mai 23, 2023

Hva er et årshjul?

Årshjulet er en oversikt over hva styret skal foreta seg i løpet av året. Årshjulet blir også ofte kalt årsplan, fordi man stort sett tar utgangspunkt i kalenderen for året.

Når årshjulet fremstilles visuelt kan det derfor være minst like naturlig å legge det opp i en kalendervisning.

I Styreplan får du begge deler.

Hvorfor lage årshjul?

En rød tråd i styrearbeidet bidrar til verdiskapning i styret. Å sette seg ned og planlegge styreåret fra et strategisk perspektiv, er et godt utgangspunkt.

Et felles årshjul vil fungere som en rettesnor for både styret og daglig leder, og bidra til at riktige saker behandles til riktig tid.

Ofte utarbeider styreleder og daglig leder årshjulet sammen, med mindre noe annet er fastlagt i styreinstruksen (last ned).

Hvordan lage årshjul?

Et årshjul kan være et regneark på styrets skyplattform, skrevet på whiteboard i styrerommet, eller en PDF distribuert på e-post.

Vil du ha et automatisk årshjul, skreddersydd og bygget på styrearbeidet i ditt selskap, er dette kun én av funksjonene i styreportalen Styreplan - styreportalen for både for styret, administrasjonen, og aksjonærene.


Styreplan effektiviserer ditt styrearbeid, og sikrer at aksjeloven følges.


Enklere blir det ikke.

FÅ EN DEMONSTRASJON

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 13 Jun, 2023
NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!
Av Simon Wengstrøm 08 Jun, 2023
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling.
Av Simon Wengstrøm 07 Jun, 2023
Denne artikkelen er et dypdykk i prosessen frem mot vår nye visuelle profil, skrevet sammen med vår designer Inger Marie Gunderhuset. Kortversjonen kan du lese her !
Flere artikler
Share by: