Hva er et årshjul?

Årshjulet er en oversikt over hva styret skal foreta seg i løpet av året. Årshjulet blir også ofte kalt årsplan, fordi man stort sett tar utgangspunkt i kalenderen for året - som går fra januar til desember, ikke i sirkel. Når årshjulet skal fremstilles visuelt er det derfor som regel mest naturlig å legge det opp i en kalendervisning, eller som en punktliste med egne avsnitt for hver måned.

 

Hvorfor lage årshjul?

En rød tråd i styrearbeidet bidrar til verdiskapning i styret. Å sette seg ned og planlegge styreåret i et strategisk perspektiv, er et godt utgangspunkt. Et felles årshjul vil fungere som en rettesnor for både styret og daglig leder, og bidra til at riktige saker behandles til riktig tid. Ofte utarbeider styreleder og daglig leder årshjulet sammen, med mindre noe annet er fastlagt i styreinstruksen (last ned).

 

Hvordan lage et årshjul?

Et årshjul kan være et regneark på styret skyplattform, skrevet på whiteboard i styrerommet, eller en PDF distribuert på e-post. Vil du ha et automatisk årshjul, skreddersydd og bygget på styrearbeidet i ditt selskap, er dette kun én av funksjonene i styreportalen Styreplan. For flere fordeler med Styreplan - både for styret, administrasjonen, og aksjonærene - se denne oversikten.

 

Hvis du vil ha bedre struktur på fremtidige styremøter finner du tips og informasjon i våre artikler:

Innkalling
Dokumentdeling
Protokoll
Agenda

Styreplan effektiviserer ditt styrearbeid, og sikrer at aksjeloven følges.
Enklere blir det ikke.