generalforsamling

Aksjelovens krav

Det kan være utfordrende å navigere i lover og forskrifter samtidig som man skal drive en organisasjon. Spesielt vanskelig vil det være på fagområder man ikke kjenner godt, men som man likevel må forholde seg til fordi de er regulert av loven - for eksempel generalforsamlingen. Derfor har Styreplan en egen modul som håndterer generalforsamlinger. I modulen kan man velge mellom flere maler for generalforsamling. Malene inneholder standardsaker med standardtekster og lenker til loven. Målet er å sikre at du oppfyller samtlige juridiske krav - så du kan fokusere på godt innhold.

Denne artikkelserien tar for seg noen av de sentrale kravene Aksjeloven stiller til generalforsamlingen, og hvordan Styreplan kan hjelpe deg.

 

få en demonstrasjon av STYREPLAN

Med Styreplan kan både styret og administrasjonen håndtere alt av styrearbeid og generalforsamlinger på én plattform.

Styreplan har egne priser for interesseorganisasjoner, foreninger og attføringsbedrifter.