Praktisk styrearbeid

Styrearbeid kan være både utfordrende og tidkrevende. Vårt mål med artikkelserien er å bidra til å forenkle og profesjonalisere styrearbeidet, enten du er vel bevandret i styrearbeidets verden eller nettopp har lært at det finnes lover som må følges - hver gang et styremøte avholdes.

 

få en demonstrasjon av STYREPLAN

Med Styreplan kan både styret og administrasjonen håndtere alt av styrearbeid én plattform.

Styreplan har egne priser for interesseorganisasjoner, foreninger og attføringsbedrifter.