Personvern Styreplan App

Personvern i Styreplan App


Oppdatert 04.02.2021Dette dokumentet forklarer hvordan vi samler inn og behandler informasjon når du bruker Styreplan appen. For å bruke appen må du ha en aktiv konto i Styreplan.


Informasjon vi samler inn


Bruk av Styreplan-tjenesten


Når du logger på og bruker Styreplan-appen kobler du deg til Styreplan-tjenesten sentralt.

Denne tjenesten loggfører alle forespørsler fra appen. Du finner mer informasjon om hva som logges i vår databehandleravtale som alle virksomheter som bruker Styreplan er underlagt.


Logging av feil i app


Når det oppstår en feil-situasjon i appen kan vi samle informasjon om dette. Informasjonen sendes som en forespørsel til Styreplan-tjenesten sentralt og omfatter det samme som nevnt i databehandleravtalen referert over.


I tillegg samler vi også informasjon om feilen:


  • Feilens lokalisering i kode
  • Hvilket skjermbilde feilen oppstod i
  • Detaljert feilmeldingsinformasjon
  • Versjonsnummeret av appen du bruker
  • Om du hadde en nettverkstilkobling eller ikke
  • Tidspunktet feilen oppstod (i tilfelle du var offline når den skjedde)
  • En unik generert id for feilen
  • Enhetstype (f.eks. nettbrett eller mobil), plattform (iOS eller Android)


Denne informasjonen inneholder ikke personopplysninger.


Informasjon om feil i app vil kun bli brukt til feilsøking og feilretting av app. Informasjonen vil også bli brukt til å lage statistikk for å overvåke om feil oppstår og antall feil over tid.


Øvrig informasjon som samles inn av 3. partstjenester


Google Analytics for Firebase (for app-versjoner tidligere enn 2.0.21)

For å videreutvikle og forbedre appen samler vi inn anonym informasjon om hvilke funksjoner som brukes i appen anonym informasjon om enheten.


Vi har kun tilgang til informasjonen i anonym form. Noe av informasjonen fremstilles også som statistikk.


Informasjonen kan inneholde navnet på skjermbildet du besøker (f.eks. “Møte”, “Sak” osv.), navn på funksjonen du bruker (f.eks. “Signering”,  “Vis et dokument”).


Informasjon om din enhet omfatter f.eks. om du bruker en enhet som er klassifisert som nettbrett eller mobil eller om din enhet har fullført et oppgraderingssteg for intern datastruktur.


Vi bruker Google Analytics for Firebase Analytics til dette. Ingen informasjon som samles inn eksplisitt av appen inneholder personopplysninger.

Firebase Analytics samler automatisk inn noe øvrig data, f.eks. navn på enhet og versjon av operativsystemet.


Du kan lese mer om dette i Firebase Analytics sin policy.

Share by: