Nytt år - ny Årsplan

Å kopiere årets årsplan til neste år

Hva blir kopiert?

  • Alle avkryssede møter (med dato, tidspunkt, behandlingssted og -måte) blir kopiert.

  • Alle avkryssede saker (med saksnavn) blir kopiert.

  • Standard tekst som er definert på temaene (i Temaregisteret) blir kopiert inn i feltene for Saksbeskrivelse og Forslag til vedtak.

Se filmen for rask veiledning:

 

Deretter kan du redigere møtene (primært dato/tidspunkt, detaljer kommer senere) og sende innkalling til styremedlemmene slik at deres kalender oppdateres.

Enhver senere endring av dato/tidspunkt, sted og behandlingsmåte vil automatisk trigge en e-post til styremedlemmene, og en oppdatering av deres kalendere.


Språknyheter

Både den engelske og bokmålversjonen av Styreplan blir “justert” løpende. Målet er forenkling og konsekvent ordbruk. Vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger vi har fått i løpet av året!

Det er med stor glede vi kan meddele at språkkonsulent Inger Johanne Sæterbakk på Det Norske Teatret har sørget for en betydelig kvalitetsforbedring i den nynorske versjonen av Styreplan.

oppsummering av NOEN endringer i STYREPLAN I 2019

Rapportering av respons på innkalling

Mottakers svar på møteinnkalling (Aksept, Kanskje, Avslå) i e-post eller kalenderinnslag sendes tilbake til møtesiden i Styreplan (se arkfane Planlagte deltakere).

Endringer knyttet til innkalling

Endring av møtetid, -sted, behandlingsmåte, samt kansellering (sletting) trigger melding til de innkalte, med oppdatering av deres kalender.

Kommentarer på dokumenter og saker

Alle kommentarer vises nå på møtesiden i Styreplan (se arkfane Kommentarer). “Chat”kommentarer kan også leses/skrives i Styreplan App (nettbrett og smartphone).

Møtesiden arkfaner.png


Protokoll

Møteprotokoll kan redigeres i sin helhet fra møtesiden (se arkfane Møteprotokoll). Du kan også redigere Saksprotokoll fra tilsvarende arkfaneside på sakssiden.

Elektronisk signatur av protokoll: For organisasjoner uten strenge formelle krav til den elektroniske signaturen er det utviklet en ny enkel versjon som ikke krever ordinær BankID.

Revisjonsspor

I tillegg til de praktiske hendelsesloggene er det innført en ny type revisjonsspor: Endringer som er utført etter innkalling og etter møtestart kan vises på møte- og sakssiden.

Generalforsamling

Følgende “årsmøte”navn støttes nå:

  • Generalforsamling

  • Årsmøte

  • Rådsmøte

  • Forstanderskap

  • Representantskap

Aksjeeierregister

Forbedret rapportering av historikk og beholdning. Aksjeeier og aksjeandel overføres automatisk til Generalforsamlingsprotokollen.

Styreplan App

Styreplan App for smartphone/nettbrett (iOS og Android) er forbedret og har fått ny forside med relevant info.

Styremodulen

I tillegg til oversikt over Styreorganisasjonen kan du nå se Møtedeltakelse pr medlem. Rapportene kan hentes ut i excel-format.

Bibliotek

Ny funksjonalitet knyttet til sortering, tilgangsstyring og sletting av mapper/filer.

 

Vi i Styreplan ønsker deg og dine en gledelig jul, og et fortsatt godt samarbeid i 2020!