Styreplan PAM - for stiftelser

Pareto Asset Management AS (PAM) forvalter kapital for bl.a. stiftelser og pensjonskasser.

I samarbeid med Pareto Asset Management leverer vi en skreddersydd digital løsning for styrearbeid i stiftelsen

En ny stiftelseslov forventes å tre i kraft i løpet av kort tid (NOU 2016:21).
Som en direkte konsekvens av ny lov innskjerpes styrets ansvar.
Kravene til formalisering og dokumentasjon øker.

Dette framheves tydelig i forarbeidene til ny stiftelseslov og av stiftelsestilsynet.

I lovforslaget innføres det bl.a. et krav om utarbeidelse av en plan for forvaltningen som skal vise hvordan formålet er ment å realiseres. Planen skal vurderes minst en gang i året, og den skal inntas som et eget punkt i årsberetningen.

Det forventes at Stiftelsestilsynet vil vektlegge implementeringen og etterlevelsen av ny stiftelseslov i sitt tilsyn.

Blir det mye å administrere? Styreplan PAM er skreddersydd for å hjelpe styret å etterleve kravene (compliance).
Inneholder faglige hjelpemidler, f.eks mal for Kapitalforvaltningsplan utarbeidet av Pareto AM..

 
4.png
 
6.png
 
 

Tilpasset struktur og lenker til fagsider

Automatisering og sikker arkivering.

 
 

Effektiv etterlevelse (compliance) gir trygghet i styrearbeidet.

Les mer om fordelene her 

Pareto AMs kunder: 15% rabatt på Styreplan PAM.


Med vennlig hilsen
Daglig leder Henry Wengstrøm
Telefon: 909 67 244
E-post: henry@styreplan.no

 

Styreplan er en norsk løsning. Data er fysisk lagret på våre maskiner i Norge. All programmering gjøres av våre medarbeidere i Oslo.