Styreplan for stiftelser

Forventninger og krav til formalisering og dokumentasjon av styrets arbeid øker stadig, også for våre 6718 stiftelser.

Dette understrekes tydelig i forarbeidene til ny stiftelseslov og av stiftelsestilsynet.

Blir det mye å administrere? Med Styreplan for Stiftelser har du et verktøy som hjelper deg med det praktiske og med overholdelse av krav.

 
4.png
 
6.png
 
 

Tilpasset struktur og lenker til fagsider

Automatisering og sikker arkivering

 
 

Skreddersydd digital løsning for ditt styrearbeid

  • Oversikt over årsplaner, møter og saker, med lovpålagte og aktuelle temaer.

  • Faglig grunnlag er tilgjengelig gjennom lenker til Stiftelsestilsynet og lovdata.

  • Automatisering; innkallinger, agenda, møtedokument, protokoller og elektronisk signatur.

  • Automatisk oppfølging av styrets vedtak.

  • Sikker kommunikasjonskanal.

  • Data lagres i Norge, sikkert og alltid tilgjengelig.

  • Nye styremedlemmer får øyeblikkelig tilgang til dokumentasjonen.

  • Arkiv: Styret er øverste myndighet i stiftelsen. Styreplan for Stiftelser dokumenterer styrets arbeid, samlet på ett sted, strukturert og oversiktlig.

  • Revisor og stiftelsestilsynet kan, når du ønsker det, få gratis tilgang for effektiv bekreftelse av “compliance”.


Med vennlig hilsen
Daglig leder Henry Wengstrøm
Telefon: 909 67 244
E-post: henry@styreplan.no

Forvalter Pareto Asset Management stiftelsens kapital? Les mer her.

 

Styreplan er en norsk løsning. Data er fysisk lagret på våre maskiner i Norge. All programmering gjøres av våre medarbeidere i Oslo.