Blog Layout

Styreplan AS er ISO 27001-sertifisert

Simon Wengstrøm • okt. 28, 2022

Styreplan AS tar informasjonssikkerhet på alvor, i alt vi gjør


Vi runder av vårt sertifiseringsår - som begynte med vår Miljøfyrtårn-sertifisering i sommer - med å annonsere at Styreplan AS nå også er sertifisert etter informasjonssikkerhets-standarden ISO 27001:2017. Det betyr at vi som selskap kan dokumentere at vårt system for styring av informasjonssikkerhet oppfyller kravene i standarden. Våre kunder og brukere kan være trygge på at vi jobber seriøst med å ta vare på deres interesser. Færre enn 150 norske organisasjoner innehar denne sertifiseringen, og vi er stolte over å være med i dette eksklusive selskapet.


Informasjonssikkerhet ligger til grunn for vår virksomhet, og en ISO 27001-sertifisering er et håndfast bevis på at vi tar ansvar for våre systemer - herunder behandling av kundens data - og våre rutiner. Å bli ISO 27001-sertifisert har vært en spennende og givende prosess for oss, som har gitt oss et formalisert rammeverk å bygge videre på fremover. Vi har alltid tatt utgangspunkt i KIT-prinsippene:


  • Konfidensialitet - ingen skal ha tilgang til informasjon uten fullmakt
  • Integritet - informasjon og systemer skal være korrekt og pålitelig
  • Tilgjengelighet - informasjon og systemer skal være tilgjengelig for autoriserte brukere ved behov


Vi kommer selvfølgelig til å fortsette å sørge for at disse prinsippene etterleves, slik vi har gjort i over 20 år. Vår hovedoppgave er å sørge for at produktet Styreplan er en sikker oppbevaringsplass for kundens data. Som bruker av Styreplan skal du kunne være trygg på at Styreplan AS er en leverandør som prioriterer din organisasjons datasikkerhet meget høyt. Og slik vår Miljøfyrtårn-sertifisering bekrefter vårt miljøansvar, representerer ISO 27001:2017-sertifiseringen vår forpliktelse til god informasjonssikkerhet.


Vi er derfor stolte over at vi endelig kan sette Kiwa og Norsk Akkrediterings ISO 27001-sertifiseringsmerke på våre nettsider, og fornøyd med at vi blir anerkjent for vårt fokus på informasjonssikkerhet. Styreplan AS vil fortsette å gjøre vårt ytterste for informasjonssikkerheten - i alt vi gjør.

Av Simon Wengstrøm 07 Nov, 2022
Styreorganisasjonen består av styreleder, styremedlemmer, daglig leder, styresekretær, revisor og andre som har en rolle i styrets arbeid. Utfordringen for et profesjonelt styre er å få denne organisasjonen til å fungere optimalt. Her følger noen råd og tips til styresekretæren .
Av Simon Wengstrøm 23 Sep, 2022
Du kan nå bruke svensk BankID i Styreplan - til både innlogging og dokumentsignering!
Av Simon Wengstrøm 31 Aug, 2022
I løpet av høsten 2022 vil det ikke lenger være mulig å aktivere BankID på Mobil. Funksjonen blir erstattet av BankID-appen, som har samme funksjonalitet som kodebrikken. Dette betyr at du også kan signere dokumenter med appen. Merk at det ikke skjer noen endringer med kodebrikken.
Av Simon Wengstrøm 30 Jun, 2022
Hva er åpenhetsloven, og hvilke konsekvenser får den for min virksomhet?
Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Av Simon Wengstrøm 13 Apr, 2022
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling. Protokollen skal som et minimum inneholde: Tid og sted Deltakere Behandlingsmåte (f.eks. møte, Teams, e-post) Styrets beslutninger/vedtak Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige Signatur fra alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen I tillegg må protokollen vise at aksjelovens § 6-24 er fulgt – mer enn halve styret har deltatt, alle styremedlemmer (hvis mulig) er gitt mulighet til å delta, og eventuelle varamedlemmer er innkalt ved forfall.
Flere artikler
Share by: