Viktig informasjon knyttet til Covid-19:

Forskrift som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter er nå erstattet av en midlertidig lov. Se også Revisorforeningen OPPDATERT 27.05.20

Hold hjulene i gang. Gjennomfør dine styremøter og generalforsamlinger med Styreplan, fra A til Å. Elektronisk avstemning og BankID-signatur av dokumenter og protokoller gjør Styreplan til det mest effektive verktøyet for alle typer foretak.

Styreplan sikrer prosess, dokumentasjon og arkivering av styrebehandlinger og generalforsamling.

Foretak som har fastsatt i sine vedtekter at ordinær generalforsamling/årsmøte skal avholdes tidligere enn lovens frister, får mulighet til å utsette generalforsamling/årsmøte i år.

Hensikten er å gi tid til å planlegge for at generalforsamling/årsmøte kan avholdes på en forsvarlig måte, f.eks. finne egnede lokaler eller tid til å få på plass tekniske løsninger for fjernmøte. Se midlertidig lov og regjeringen.no.

 

Nye funksjoner i Styreplan våren 2020: