Viktig informasjon knyttet til Covid-19:

Forskrift som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter er nå erstattet av en midlertidig lov. Se også Revisorforeningen (oppdatert 27. mai).

Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. Les regjeringens pressemelding og den midlertidige loven. Se også Revisorforeningen (oppdatert 19. juni).

“Ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag”. Selv om frister blir utsatt så er det aldri en fordel å ha oppgaver hengende over seg. Med Styreplan kan du gjennomføre dine styremøter og generalforsamlinger og avslutte 2019. 2020 byr på nok utfordringer for de fleste…

Digitale møter, Elektronisk avstemning og BankID-signatur av dokumenter og protokoller gjør Styreplan til det mest effektive verktøyet for alle typer foretak.

 

Nye funksjoner i Styreplan våren 2020: