Lover og regler

krav til Styreprotokoll

 

Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling. Protokollen skal som et minimum inneholde:

  • Tid og sted

  • Deltakere

  • Behandlingsmåte (f.eks. møte, Skype, epost)

  • Styrets beslutninger (vedtak)

  • Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige

  • Signatur fra alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen

I tillegg må protokollen vise at Aksjelovens § 6-24 er fulgt – mer enn halve styret har deltatt, alle styremedlemmer (hvis mulig) er gitt mulighet til å delta, og eventuelle varamedlemmer er innkalt ved forfall.

Du kan laste ned vår mal for protokoll her!


Hvis du vil ha bedre struktur på fremtidige styremøter finner du tips og informasjon i våre artikler:

Innkalling
Agenda
Dokumentdeling

Vår nettløsning Styreplan kan sikkert og enkelt effektivisere flere aspekter ved ditt styrearbeid, og vil sikre at Aksjeloven følges.