Styreportalen Styreplan

Optimal prosess og kvalitetssikring av innhold

Alt styrearbeid følger den samme prosessen, uavhengig av bransje eller foretakstype.
Styreplan er utviklet i Norge for å dekke styrearbeidet fra A til Å, inklusive generalforsamling.

Styreplan er bygget på aksjeloven. Du kan selv tilpasse din løsning i henhold til egne behov,
og samtidig være sikret etterlevelse av loven.

Kontakt oss, så finner vi sammen riktig løsning for deg.


Løsninger

STYREPLAN BASIC

 • Automatiserer administrative oppgaver

 • Styreportal

 • Automatisk produksjon av møtedokumenter i PDF

 • Styreplan App for nettbrett og mobil (iOS & Android)

 • Konvertering av saksdokumenter til PDF

 • Kommunikasjon på saks- og dokumentnivå

 • Bibliotek

 • Tofaktorinnlogging m/SMS

STYREPLAN PREMIUM

 • Automatiserer administrative oppgaver

 • Styreportal

 • Automatisk produksjon av møtedokumenter i PDF

 • Styreplan App for nettbrett og mobil (iOS & Android)

 • Konvertering av saksdokumenter til PDF

 • Kommunikasjon på saks- og dokumentnivå

 • Bibliotek

 • Modul BankID Mobil (innlogging og signatur dokumenter)

 • Modul Vedtaksoppfølging

 • Modul Generalforsamling (inkludert avstemning og aksjeeierbok)

 • Tilpasninger i oppsett

 • Prioritert support

UTVIDELSER STYREPLAN BASIC


Sammen med erfarne aktører som blant andre EIKA-gruppen, Revisorforeningen, og Pareto Asset Management, har vi utviklet skreddersydde versjoner for bank, forsikring, stiftelser (ref. NOU 2016:21) / Pareto Asset Management, revisjonsselskap, styresekretærer, AMU (arbeidsmiljøutvalg) og ledergrupper.

Vi tilbyr egne priser til ikke-kommersielle organisasjoner som foreninger, forbund, frivillighet, attføring, IKS, og KF.