Styreportalen Styreplan

Optimal prosess og kvalitetssikring av innhold

Alt styrearbeid følger den samme prosessen, uavhengig av bransje eller foretakstype.
Styreplan er utviklet i Norge for å dekke styrearbeidet fra A til Å, inklusive generalforsamling.

Styreplan er bygget på aksjeloven. Du kan selv tilpasse din løsning i henhold til egne behov,
og samtidig være sikret etterlevelse av loven.

Fra 1. april 2021 kan også borettslag og sameier gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger.

Kontakt oss, så finner vi riktig løsning for deg.


Løsninger

STYREPLAN BASIC

 • Automatiserer administrative oppgaver

 • Styreportal

 • Automatisk produksjon av møtedokumenter i PDF

 • Styreplan App for nettbrett og mobil (iOS & Android)

 • Konvertering av saksdokumenter til PDF

 • Kommunikasjon på saks- og dokumentnivå

 • Bibliotek

 • Tofaktorinnlogging m/SMS

STYREPLAN PREMIUM

 • Automatiserer administrative oppgaver

 • Styreportal

 • Automatisk produksjon av møtedokumenter i PDF

 • Styreplan App for nettbrett og mobil (iOS & Android)

 • Konvertering av saksdokumenter til PDF

 • Kommunikasjon på saks- og dokumentnivå

 • Bibliotek

 • Modul BankID Mobil (innlogging og signatur dokumenter)

 • Modul Vedtaksoppfølging

 • Tilpasninger i oppsett

 • Prioritert support

UTVIDELSER


Sammen med erfarne aktører som blant andre EIKA-gruppen, Revisorforeningen, og Pareto Asset Management, har vi utviklet skreddersydde versjoner for bank, forsikring, stiftelser (ref. NOU 2016:21) / Pareto Asset Management, revisjonsselskap, styresekretærer, AMU (arbeidsmiljøutvalg) og ledergrupper.

Vi tilbyr egne priser til ikke-kommersielle organisasjoner som foreninger, forbund, frivillighet, attføring, IKS, og KF.