Gjennomføring av styrets behandling

The journey of a thousand miles must begin with a single step. Lao Tzu

Styrearbeid i praksis

Gjennomføringen av styrebehandlingen skal være så smidig at styremedlemmene fokuserer på å gjøre de riktige tingene. Med Styreplan gjør administrasjonen tingene riktig.

Innkalling skal sendes ut:
- Du innkaller med ett klikk. Styreplan sender ut en epost/sms med lenke til møteinformasjon og styredokumentasjon.

Saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig for styret, inklusive Protokoll fra forrige møte:
- Du laster opp saksdokumenter til saken i Styreplan. Styreplan sender melding til styremedlemmene dersom du ønsker. Saker og saksdokumenter kan kommenteres/diskuteres i Styreplan i forkant av møtet (eller som elektronisk saksbehandling uten fysisk møte).

Styrets leder har ansvaret for å lede styrebehandlingen.

Vedtak kan skrives i Styreplan under møtet og leses opp slik at man unngår uklarheter: 
Du kan skrive teksten rett inn i protokollmalen i Styreplan under møtet, eller du kan hente Saksbeskrivelsen og Forslag til vedtak direkte til protokollen.

Protokollen kan signeres med BankID /BankID mobil.

Styrearbeid i Styreplan

Eksempel: Under planleggingen og registreringen av saker i Styreplan merkes den enkelte sak med "sakstype"; Orientering, beslutning eller diskusjon. Denne merkingen avgjør rekkefølgen i agendaen som genereres automatisk i Styreplan.

På denne måten sikrer Styreplan at styret gjennomfører behandlingen/møtet så tidseffektivt som mulig.

1. Orienteringssaker består som hovedregel av at en person presenterer fakta (f.eks. økonomirapport eller status på tidligere vedtak). Det er ikke behov for hverken grundige diskusjoner eller beslutninger.

2. Beslutningssaker bør bestå av godt forberedte saker som ofte har vært diskusjonssaker tidligere, gjerne med ferdig vedtaksforslag.

3. Diskusjonssaker skal være grundige, er tidkrevende og medfører ofte at tidsskjema blir stramt.

Styrer som ikke følger disse enkle prinsippene opplever ofte at målet med den enkelte styresaken blir uklar.  Det påligger styreleder å gjøre styremedlemmene oppmerksomme på prinsippene og styre møtet deretter.

Bruk mindre tid på administrasjon av styrearbeidet

Gjør styredokumenter tilgjengelig

Publisér saksdokumentene i Styreplan og la Styreplan informere ditt styre automatisk.

Kall inn til styremøte

Kall inn til behandling med ett klikk, eller la Styreplan kalle inn automatisk.

Miljøvennlig saksbehandling og mindre papirer

All dokumentasjon foreligger elektronisk i Styreplan. Ingen behov for papirutskrifter - felles visning med storskjerm,projektor, el.l..

Vedtak og protokoll

Ved registrering av saker i Styreplan kan forslag til vedtak skrives inn og hentes automatisk inn i protokoll fra styremøtet. Protokollutkast genereres automatisk av Styreplan.

Skriv/les styrets kommentarer

Skriv/les kommentarer i Styreplan slik at forberedelsene er optimale. Bruk kommentarfunksjonen til å gjenomføre styrebehandlinger uten fysisk møte.

Tilgang til styredokumentene via møteinnkallingen

Innkalling til styrebehandling legger seg automatisk i din Outlook. Ett klikk i avtalen i Outlook fører deg til Styreplan-dokumentene.

Miljøvennlig saksbehandling og mindre papirer

Ved registrering av saker i Styreplan kan forslag til vedtak skrives inn og hentes automatisk inn i protokoll fra styremøtet. Protokollutkast genereres automatisk av Styreplan.

Mer om styreplan

Hold kontakten

Kontaktinformasjon

Styreplan er levert av Systemfabrikken AS

Bogstadveien 27B
0355 Oslo
telefon 40 60 44 75
epost post@styreplan.no

Historien om Styreplan

Ved å kombinere våre to sterke sider hadde vi en unik mulighet til å utvikle et nettbasert verktøy som bidrar til at praktisk styrearbeid kan gjennomføres på en enkel måte.

Det første spørsmålet vi måtte stille oss selv var: Hvem skal vi utvikle verktøyet for? Det er i utgangspunktet to målgrupper - styret og administrasjonen. Webteknologien åpnet et vindu for et system som tilfredsstiller begge målgruppenes krav - Styreplan.

Redaktør Henry Wengstrøm henry@styreplan.no. Cookies/Informasjonskapsler