Oppfølging

En av de store svakhetene i norske styrer er at vi ikke følger opp våre egne vedtak. Ole Chr. Gulli

Styrets achilleshæl?

Et styre som arbeider profesjonelt og effektivt fokuserer på de viktige diskusjonene og konklusjonene; vedtakene.

Oppfølging av vedtakene er ofte styrets achilleshæl. En strukturert oppfølging er en god måte å støtte daglig leder på i arbeidet med å gjennomføre vedtakene. En strukturert vedtaksoppfølging sikrer kontinuitet og hindrer at det oppstår uklarhet, gjentakelser og motstridende signaler.

Derfor er det utviklet en egen modul i Styreplan som sikrer oppfølging av vedtak med konkrete tiltak.

Oppfølging i Styreplan

Når du skriver et vedtak i protokollen i Styreplan kan du velge å knytte tiltak til vedtaket.  Tiltak består av en tekst/oppgave (hva som skal gjøres), ansvarlig (hvem) og en frist.

Styreplan genererer automatisk en "oppfølgingssak" i neste møte og produseer en rapport (pdf) som viser alle vedtak som har åpne tiltak.  Rapporten er ledelsens plan for gjennomføring av vedtakene.

På denne måten kan styret følge utviklingen i planen uten at det lages noe mer dokumentasjon fra administrasjonens side. Etterhvert som tiltak fullføres forsvinner de ut av pdf-rapporten i fremtidige "oppfølgingssaker", men historikken bevares i Styreplanmodulen.

  • Vedtak
    Registrer oppfølgingstiltak på det protokollførte vedtaket; tiltak, ansvarlig, frist.
  • Status vedtak og tiltak
    Status på alle vedtak med tiltak kan kontrolleres på skjerm og .pdf-rapport lages automatisk i neste møte.
  • Automatisk sak i neste møte
    Styreplan oppretter automatisk en sak på Agenda når det eksisterer oppfølgingstiltak som ikke er gjennomført. Styreplan legger automatisk en statusrapport på saken.

Mer om styreplan

Hold kontakten

Kontaktinformasjon

Styreplan er levert av Systemfabrikken AS

Bogstadveien 27B
0355 Oslo
telefon 40 60 44 75
epost post@styreplan.no

Historien om Styreplan

Ved å kombinere våre to sterke sider hadde vi en unik mulighet til å utvikle et nettbasert verktøy som bidrar til at praktisk styrearbeid kan gjennomføres på en enkel måte.

Det første spørsmålet vi måtte stille oss selv var: Hvem skal vi utvikle verktøyet for? Det er i utgangspunktet to målgrupper - styret og administrasjonen. Webteknologien åpnet et vindu for et system som tilfredsstiller begge målgruppenes krav - Styreplan.

Redaktør Henry Wengstrøm henry@styreplan.no. Cookies/Informasjonskapsler