Effektivt styrearbeid

Med ett klikk oppretter du møtet, agendaen og protokollutkastet. Med ett klikk innkaller du til styrebehandlingen. Protokollen kan signeres med BankID. Enkelt, effektivt og sikkert.

Styreplan for det profesjonelle styret

Aksjeloven er endret fra 1. juli 2017: Nå kan dokumentasjon oppbevares elektronisk, og styreprotokoller kan signeres elektronisk. All dokumentasjon oppbevares sikkert og tilgjengelig i Styreplan, og protokoller kan signeres med BankID/BankID mobil. 

Styreplan er en norsk nettapplikasjon utviklet for å være et effektivt verktøy for både administrasjonen og styret. Målet er å sikre profesjonell planlegging, gjennomføring og oppfølging av styrets arbeid.

Egne moduler for Generalforsamling  og Oppfølging av Vedtak.

Velg mellom bokmål, nynorsk eller engelsk

For demonstrasjonsfilmer av både web-versjon og Styreplan App for iPad klikk her.

Ditt styre Evaluering og trening

Vi samarbeider med StyreAkademiet og iStyrelsen AS for å sikre brukere tilgang til informasjon og kompetanse.

Mer om kompetanse:

Styreplan for effektiv ledelse

Våre kunder har etterlyst en løsning med Styreplans egenskaper i andre fora som avholder faste, formelle møter, hvor struktur og sikker arkivering er viktig (komitéer, utvalg, ledergrupper, due diligence, m.m.).

Styreplan for effektiv ledelse (tidligere Lederplan 1) er vår første generasjon delingsplattform for den effektive ledergruppen som vil ha mer ut av sine ledermøter (struktur knyttet til prioritering av områder/tema og møteteori). Kontakt oss dersom du er bruker av Styreplan og ønsker mer informasjon eller en demokonto.

Neste generasjon Lederplan.no revolusjonerer møtene dine:

Dette og mye mer får du som kunde i Styreplan

Signering av styreprotokoll med BankID

Den 6. og 12. juni 2017 vedtok Stortinget endringer i aksjeloven som åpner for signering av styreprotokoll med BankID/BankID mobil.

Styreplanbrukere har hatt denne muligheten i flere år. Nå kan også aksjeselskaper ta i bruk denne forenklingen. Det blir slutt på å sende protokollen på sirk til alle som skal signere, og slutt på å vente til neste møte for å få de siste underskriftene...

Når styreprotokollen er klar for signatur sender Styreplan en epost med lenke til protokollen. Styremedlemmet klikker på lenken, logger inn, skriver eventuelle kommentarer, og signerer med BankID/BankID mobil.

Protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid. Styreplan sørger for sikker arkivering.

Styreplan produserer protokoll-PDF som viser signaturen i signaturfeltet.

Oppfølging av styrets beslutninger

Alle vedtak og tiltak registereres i Styreplan og følges opp automatisk i neste møte. Informasjon om tidligere vedtak og tiltak er alltid tilgjengelig.

Enkel tilgang til saksinformasjon

Årsplanen i Styreplan er en oversikt over årets møter og hvilke Tema som behandles i møtene. Pek og/eller klikk gir rask tilgang til informasjon, dokumenter og kommentarer. I tillegg har du en effektiv Søkfunksjon.

Enkelt å planlegge og strukturere arbeidet

I Styreplan vedlikeholder du styrets årsplan. Planlegging av styrearbeidet er enkelt og strukturen er logisk og tilpasset ditt strearbeid. Møter opprettes med ett klikk, agenda settes opp automatisk, saker er klare for redigering og registrering av saksdokumenter.

Hva sier våre eksisterende kunder?

Ludvik Sandnes, tidl adm.dir. BDO Noraudit, Norske Finansanalytikeres Forening i NUES; Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance), independent board member: "Takk for i går på Styredagen. Håper du fikk inn nye kunder. Du har jo et bra produkt."

Per Hanstad, adm.dir Den norske Revisorforening: "For øvrig så er vi veldig fornøyd med Styreplan og jeg promoterer det så ofte jeg kan hvor denne type problemstilling kommer opp. Jeg har også vist det til vår europeiske organisasjon."

Jørn Omland, adm. og øk.sjef, styresekretær Oslotech AS "Fordelene er mange og fordeler seg på tidsbesparelse, kvalitet og presisjon på produksjon av sakspapirene.

Samtidig oppnår vi å ha et ryddig og oversiktlig elektronisk arkiv for styret som er ”vasket” for alle tidlige versjoner av arbeidsdokumenter frem til endelig saksdokument.

For mitt vedkommende så tror jeg at kvalitet og presisjon er den aller største gevinsten. Anslår at tidsbesparelsen for meg i snitt ligger på ca. 20 % i forhold til manuelt arbeid som styresekretær i Oslotech.

Jeg hadde aldri hatt tid/mulighet for å kunne produsere et møtedokument av slik kvalitet som styreplan. Jeg ville da måtte gjøre ting manuelt og mye enklere. Det ville samtidig være stor fare for å gjøre manuelle feil ved produksjon av møtedokumentet."

Mer om styreplan

Hold kontakten

Kontaktinformasjon

Styreplan er levert av Systemfabrikken AS

Bogstadveien 27B
0355 Oslo
telefon 40 60 44 75
epost post@styreplan.no

Historien om Styreplan

Ved å kombinere våre to sterke sider hadde vi en unik mulighet til å utvikle et nettbasert verktøy som bidrar til at praktisk styrearbeid kan gjennomføres på en enkel måte.

Det første spørsmålet vi måtte stille oss selv var: Hvem skal vi utvikle verktøyet for? Det er i utgangspunktet to målgrupper - styret og administrasjonen. Webteknologien åpnet et vindu for et system som tilfredsstiller begge målgruppenes krav - Styreplan.

Redaktør Henry Wengstrøm henry@styreplan.no. Cookies/Informasjonskapsler