Styreplan og BankID

Bruk BankID for sikker identifisering av brukere
Med BankID kan du også signere styreprotokollene

Styreplan for det profesjonelle styret

Enkel, sikker og profesjonell planlegging, gjennomføring og oppfølging av styrets arbeid.

Styreplan reduserer den administrative tidsbruken med 20-60% og sikrer at styremedlemmene blir fornøyd med prosesser og dokumentasjon via egen portal.

Ingen installasjon av programvare på din maskin. App for iPad finner du på App Store.

Egne moduler for Generalforsamling  og Oppfølging av Vedtak.

Velg mellom bokmål, nynorsk eller engelsk

For demonstrasjonsfilmer av både web-versjon og Styreplan App for iPad klikk her.

Ditt styre Evaluering og trening

Vår samarbeidspartner iStyrelsen AS tilbyr tjenester og nettverktøy for styreevaluering, -analyse og -rekruttering, samt styrekurs.

Er du Styreplanbruker? Kontakt iStyrelsen AS angående Styreevaluering: Klikk her.

Litt om kompetanse:

Lederplan 1 for effektive ledergrupper

Våre kunder har etterlyst en løsning med Styreplans egenskaper i andre fora som avholder faste, formelle møter, hvor struktur og sikker arkivering er viktig (komitéer, utvalg, ledergrupper, due diligence, m.m.).

Lederplan 1 er vår første generasjon delingsplattform for den effektive ledergruppen som vil ha mer ut av sine ledermøter. Kontakt oss dersom du er bruker av Styreplan og ønsker mer informasjon om Lederplan 1 eller en demokonto.

Neste generasjon Lederplan.no revolusjonerer møtene dine:

Dette og mye mer får du som kunde i Styreplan

Oppfølging av styrets beslutninger

Alle vedtak og tiltak registereres i Styreplan og følges opp automatisk i neste møte. Informasjon om tidligere vedtak og tiltak er alltid tilgjengelig.

Enkel tilgang til saksinformasjon

Saker er kategorisert under tema og sakstype. Gjennom årsplanen får man umiddelbar oversikt over saker til behandling og tilhørende saksinformasjon.

Enkelt å planlegge og strukturere arbeidet

I Styreplan vedlikeholder du styrets årsplan. Planlegging av styrearbeidet blir enkelt og "struktur" får du med på kjøpet. "Best practice" er innarbeidet.

Hva sier våre eksisterende kunder?

John Arne Furnes, Vital Base AS: "Vi er meget godt fornøyd med Styreplan. Styret består av personer som er spredt rundt om i landet, og alle er meget aktive."...

"Vi bruker Styreplan aktivt, og etter hvert er de fleste fortrolige med hvordan man navigerer i programmet. Alle saksdokumenter ligger alltid ved innkallingen og vi diskuterer delvis gjennom programmet og delvis per telefon og mail."…

"Styrearbeidet er krevende i en SMB og det er hos oss daglig leder som gjør all jobben med saksforberedelse, dokumentasjon, innkalling og referat. Da jeg ble klar over at noen hadde laget et slikt program, bestilte jeg det per omgående.

"Det er slutt på at saksdokumenter mangler eller ”har forsvunnet”, og det er stor og god orden i alt – ikke minst fungerer oppsettet som en kvalitetssikring for hvert styremøte, og vi legger møteplaner for hele året som så kan legges automatisk inn i Outlook. Veldig bra! "

"Jeg er meget godt fornøyd med Styreplan."

Ludvik Sandnes, tidl adm.dir. BDO Noraudit, representerer Norske Finansanalytikeres Forening i NUES; Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance): "Takk for i går på Styredagen. Håper du fikk inn nye kunder. Du har jo et bra produkt."

Per Hanstad, adm.dir Den norske Revisorforening: "For øvrig så er vi veldig fornøyd med Styreplan og jeg promoterer det så ofte jeg kan hvor denne type problemstilling kommer opp. Jeg har også vist det til vår europeiske organisasjon."

Jørn Omland, adm. og øk.sjef, styresekretær Forskningsparken AS "Fordelene er mange og fordeler seg på tidsbesparelse, kvalitet og presisjon på produksjon av sakspapirene.

Samtidig oppnår vi å ha et ryddig og oversiktlig elektronisk arkiv for styret som er ”vasket” for alle tidlige versjoner av arbeidsdokumenter frem til endelig saksdokument.

For mitt vedkommende så tror jeg at kvalitet og presisjon er den aller største gevinsten. Anslår at tidsbesparelsen for meg i snitt ligger på ca. 20 % i forhold til manuelt arbeid som styresekretær i FP AS.

Jeg hadde aldri hatt tid/mulighet for å kunne produsere et møtedokument av slik kvalitet som styreplan. Jeg ville da måtte gjøre ting manuelt og mye enklere. Det ville samtidig være stor fare for å gjøre manuelle feil ved produksjon av møtedokumentet."

  • Bestill her
  • Kontakt oss
  • Bokmerk

Mer om styreplan

Hold kontakten

Kontaktinformasjon

Styreplan er levert av Systemfabrikken AS

Bogstadveien 27B
0355 Oslo
telefon 40 60 44 75
epost post@styreplan.no

Historien om Styreplan

Ved å kombinere våre to sterke sider hadde vi en unik mulighet til å utvikle et nettbasert verktøy som bidrar til at praktisk styrearbeid kan gjennomføres på en enkel måte.

Det første spørsmålet vi måtte stille oss selv var: Hvem skal vi utvikle verktøyet for? Det er i utgangspunktet to målgrupper - styret og administrasjonen. Webteknologien åpnet et vindu for et system som tilfredsstiller begge målgruppenes krav - Styreplan.

Redaktør Henry Wengstrøm henry@styreplan.no. Cookies/Informasjonskapsler