Det er risiko knyttet til styreverv

Har du verktøy som reduserer risikoen? Sikker arkivering av dokumentasjon på ett sted?

Er det forskjell på styrer i aksjeselskap og andre typer organisasjoner?

Svaret er både ja og nei. Innholdet i arbeidet vil naturligvis variere, men rollene og ansvaret defineres likt. Man kan si at det som står i aksjeloven om styrearbeid danner en mal for hvordan andre styrer bør jobbe. Organisasjonens vedtekter og styreinstruks inneholder ofte informasjon om styrearbeidet (lenke mal for styreinstruks finner du i Styreplan). Se forøvrig lenker til ulike lover til høyre i skjermbildet.

Hvor mange styremedlemmer bør et styre ha?

Her kan det være nødvendig å sjekke hva lov og vedtekter sier om antallet. Hovedsvaret er imidlertid at styret må settes sammen basert på virksomhetens situasjon og hvilken kompetanse det er behov for.

Jeg opplever styrearbeidet som rotete og uten styring. Hvordan kan man endre det?

Det er styreleders ansvar å sørge for at styrearbeidet blir profesjonelt. Et godt råd er å utarbeide en Styreinstruks som klargjør styrets ansvar, hva de skal jobbe med, hvordan de skal jobbe og fordeling av roller i styret.  Ta i bruk Styreplan slik at styret har det nødvendige verktøyet.

Må styret møte fysisk?

Svaret på det er nei. Styrets leder kan bestemme at saker kan behandles på andre måter enn ved fysisk oppmøte, f.eks. i Styreplan. Det viktigste i denne sammenhengen er at hele styret skal ha lik informasjon og lik mulighet til å delta i behandlingen. Det er også viktig å merke seg at styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Se aksjeloven eller andre relevante lover, samt dine vedtekter, for detaljer.

Hvordan er sikkerhet ivaretatt i Styreplan?

Tiltak er implementert på både fysisk, datateknisk og prosessnivå for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i Styreplan.

Det er kun godkjente brukere med personlig brukernavn og passord som har tilgang til din Styreplan.

For økt sikkerhet kan brukernavn og passord i tillegg kombineres med engangspassord som sendes til brukeren pr SMS (to-faktorløsning).  

Virksomheter med strenge krav til sikkerhet tilbyr vi autentisering/innlogging med BankID/BankID mobil. Protokoller kan signeres i Styreplan med BankID.

Kan jeg håndtere Generalforsamlinger i Styreplan?

Styreplan har en egen modul for Generalforsamling.

  • Modulen gir deg frihet til å lage din egen saksliste eller velge mal for f.eks. ordinær generalforsamling.
  • Malen henter standard saker og sakstekster (med lenker til relevante lovtekster)/forslag til vedtak.
  • Du kan deretter redigere etter behov og vedlegge saksdokumenter.
  • Styreplan samler alt automatisk i ett Generalforsamlingsdokument (.pdf), med forside, innholdsfortegnelse, saksforsider og saksdokumenter.
  • Protokollmal genereres automatisk basert på din saksliste; du redigerer og kan velge om du vil hente saksbeskrivelse og forslag til vedtak direkte inn i protokollen for ev. redigering.
  • Styreplan lager automatisk .pdf-versjon av generalforsamlingsprotokollen, med deltagerliste og signaturfelt.
  • Signert protokoll scannes og arkiveres i Styreplan.

Ovennevnte funksjonalitet og mye mer får du også for å effektivisere ditt styrearbeid. Vi videreutvikler modulen i tråd med endringer i aksjeloven (endringer i 2013 gir adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling).

Kan jeg bli gjort økonomisk ansvarlig i forbindelse med styrearbeid?

Ja, det kan du. Et styreverv er personlig og du kan risikere å bli ansvarliggjort. Det er viktig at du gjør undersøkelser før du påtar deg et verv, og at du er grundig og kritisk som styremedlem. Styreplan bidrar til en kvalitetssikring av styrearbeidet og dermed en reduksjon av risikoen. Vi anbefaler også at det tegnes en styreansvarsforsikring f.eks. hos Gjensidige .

 

Still oss et spørsmål

Mer om styreplan

Hold kontakten

Kontaktinformasjon

Styreplan er levert av Systemfabrikken AS

Bogstadveien 27B
0355 Oslo
telefon 40 60 44 75
epost post@styreplan.no

Historien om Styreplan

Ved å kombinere våre to sterke sider hadde vi en unik mulighet til å utvikle et nettbasert verktøy som bidrar til at praktisk styrearbeid kan gjennomføres på en enkel måte.

Det første spørsmålet vi måtte stille oss selv var: Hvem skal vi utvikle verktøyet for? Det er i utgangspunktet to målgrupper - styret og administrasjonen. Webteknologien åpnet et vindu for et system som tilfredsstiller begge målgruppenes krav - Styreplan.

Redaktør Henry Wengstrøm henry@styreplan.no. Cookies/Informasjonskapsler