Per Hanstad, adm.dir Den norske Revisorforening: "For øvrig så er vi veldig fornøyd med Styreplan og jeg promoterer det så ofte jeg kan hvor denne type problemstilling kommer opp. Jeg har også vist det til vår europeiske organisasjon."

Spørsmål om Styreplan

Lurer du på hva du får i Styreplan? Vi svarer ja på alle spørsmålene under:

 

 

 

Komme i gang

 • Er det hjelpetekster i Styreplan?
 • Er en elektronisk brukerveiledning tilgjengelig i Styreplan?
 • Er support lett tilgjengelig i Styreplan?
 • Har jeg tilgang til opplæringsfilmer?
 • Er alle funksjonsmenyer i venstre kolonne i alle skjermbilder?
 • Er alle hjelpetekster i høyre kolonne i alle skjermbilder?

 

Mine brukere

 • Kan jeg registrere mine brukere selv i Styreplan?
 • Kan jeg tilordne mine brukere deres rolle i styret?
 • Kan brukerne tilordnes individuelle rettigheter/tilganger?
 • Kan jeg enkelt finne hvilke styremedlemmer som står på valg?
 • Kan mine brukere selv bestille passord?
 • Får mine brukere et hint om hva de bør gjøre når de logger seg på?

 

Tema

 • Blir mine styresaker knyttet til Temaer i tråd med aksjeloven?
 • Er det lenker fra Tema til aksjeloven?
 • Kan jeg enkelt finne alle saker knyttet til et tema?

 

Styremøter/-behandlinger

 • Kan jeg registrere så mange styremøter jeg vil i Styreplan?
 • Blir styremøtene nummerert slik at årsplanen blir ryddig?
 • Kan jeg kalle inn til møter med epost og SMS?
 • Registreres møtetidspunktet automatisk i kalender på pc/mac?
 • Er det lenke til styredokumentene i innkallingen og i kalenderen?
 • Kan jeg gjennomføre styrebehandlinger uten fysisk møte, med Styreplan?
 • Kan jeg flytte møter før de er avholdt?
 • Kan jeg ha møte over flere dager?

 

Agenda

 • Lager Styreplan agenda automatisk?
 • Blir protokoll fra forrige møte automatisk med i agendaen?
 • Blir saksrekkefølgen ordnet i henhold til god møtepraksis?
 • Kan jeg endre saksrekkefølgen i agendaen selv?
 • Kommer saksbeskrivelse og vedtaksforslag med i agendaen?
 • Lagres agenda også i pdf-format?  

 

Styresaker

 • Er det enkelt å registrere nye saker til et møte i Styreplan?
 • Kan jeg flytte en sak til et senere møte?
 • Kan jeg skrive sakstekst/-beskrivelse i Styreplan?
 • Kan jeg skrive forslag til vedtak på saker?
 • Kan styret kommentere saker?

 

Saksdokumenter

 • Kan jeg registrere flere saksdokumenter på en sak?
 • Kan Styreplan sende epost og SMS til styret når et dokument er registrert?
 • Kan jeg laste opp ny versjon av et saksdokument uten å miste forrige versjon?
 • Kan jeg laste opp alle vanlige filtyper?
 • Konverteres alle filer automatisk til pdf-format?
 • Lagres både original-fil og pdf-fil i Styreplan?

 

Protokoll

 • Genereres mal for protokoll automatisk?
 • Inneholder malen hvem som deltok/meldte forfall?
 • Inneholder protokollen underskriftsfelt og ”protokoll sett”?
 • Kan vi signere protokollen med BankID?
 • Skriver jeg referatteksten i Styreplan?
 • Kan jeg overføre saksbeskrivelse og forslag til vedtak, til protokollen?
 • Kan Styreplan sende epost og SMS til styret når protokollutkast er tilgjengelig?
 • Kan styret kommentere protokollutkastet i Styreplan?
 • Kan styret få epost og SMS når kommentarer til protokoll er skrevet?
 • Lagres protokollutkast også i pdf-format?
 • Kan vi laste opp manuelt signert protokoll i pdf-format i Styreplan?

 

Kommentarer

 • Kan styremedlem skrive kommentarer til saker og dokumenter i Styreplan?
 • Blir kommentarene synlige for resten av styret?
 • Kan jeg skrive private kommentarer?
 • Kan styret få epost og SMS når kommentarer er skrevet?
 • Kan jeg skrive pop-up melding som alle brukere ser når de logger seg på?

 

Møtedokument

 • Lager Styreplan et møtedokument som samler all informasjon om et møte?
 • Inneholder møtedokumentet forside, innholdsfortegnelse og saksforsider?
 • Kan jeg ha vår logo på forsiden?
 • Hvis jeg registrerer ny informasjon, er møtedokumentet alltid oppdatert?
 • Er møtedokumentet i pdf-format?
 • Kan jeg lagre eller skrive ut møtedokumentet på min pc/mac?

 

Arkiv

 • Finnes det et arkiv hvor jeg kan lagre lenker og dokumenter som er relevante for styret?
 • Kan jeg søke i arkivet?
 • Kan jeg lage så mange mapper jeg vil i arkivet?

 

Søk

 • Er det en effektiv søk-funksjon i Styreplan?
 • Kan man begrense et søk, til f.eks. protokoller?
 • Dersom jeg har lagt inn eksterne lenker, søker Styreplan ut i lenkene også?

 

Logger

 • Kan jeg enkelt sjekke hva som har skjedd i Styreplan i det siste?

 

Generalforsamling

 • Kan jeg registrere generalforsamling i Styreplan?
 • Kan jeg produsere og lagre møtedokumentet til generalforsamlingen?

 

Tilleggsmoduler som du kan bestille etter konvertering:

 • Kan jeg følge opp styrevedtak med Styreplan?
 • Kan jeg registrere og følge opp tiltak knyttet til styrevedtak?
 • Lager Styreplan automatisk en oppfølgings-styresak i hvert møte?
 • Lager Styreplan automatisk en statusrapport til styresaken?
 • Finnes det en egen Styreplan App for iPad?
 • Kan jeg utvide mitt abonnement slik at jeg kan gjøre tilpasninger i min Styreplan?

 

 

 

Har du et spørsmål?

Har du spørsmål du ikke finner svar på så kan du skrive det inn i skjemaet under. Det er sikkert andre som lurer på det samme. Vi svarer på denne siden.

Epost vil kun bli benyttet til å gi deg beskjed om at svar er lagt ut på denne siden, samt eventuelle oppfølgingspørsmål fra oss.

Mottatte spørsmål:

Hvor mange brukere kan jeg ha i Styreplan? I Styreplan kan du ha så mange brukere du vil pr organisasjon (styret + administratorer).

Kan jeg bruke Styreplan til ledermøter? Til ledergruppen, avdelinger, komitéer, utvalg, prosjekter har vi utviklet en løsning som heter Styreplan, for effektiv ledelse. Med denne versjonen kan du effektivisere møtene, planleggingen, forberedelsene, kommunikasjonen, oppfølgingen og dermed også motivasjonen. Styreplan, for effektiv ledelse, bidrar til resultatetr for organisasjonen, gruppen og medarbeiderne. 

Kan jeg lage mine egne maler for styremøter, med standardtekster? I Styreplan kan du registrere hvilke Temaer styret skal behandle i løpet av en planperiode, hvilke som skal behandles i alle møter (f.eks. Økonomi), samt registrere standard saksnavn, saksbeskrivelse og Forslag til vedtak. Alt kan deretter overføres til protokollen og ev. redigeres der.

Lær mer om Styreplan

 

 

Vil du lære enda mer om Styreplan - da kan du når du har logget inn i Styreplan se de temaspesifikke opplæringsvideoene

Mer om styreplan

Hold kontakten

Kontaktinformasjon

Styreplan er levert av Systemfabrikken AS

Bogstadveien 27B
0355 Oslo
telefon 40 60 44 75
epost post@styreplan.no

Historien om Styreplan

Ved å kombinere våre to sterke sider hadde vi en unik mulighet til å utvikle et nettbasert verktøy som bidrar til at praktisk styrearbeid kan gjennomføres på en enkel måte.

Det første spørsmålet vi måtte stille oss selv var: Hvem skal vi utvikle verktøyet for? Det er i utgangspunktet to målgrupper - styret og administrasjonen. Webteknologien åpnet et vindu for et system som tilfredsstiller begge målgruppenes krav - Styreplan.

Redaktør Henry Wengstrøm henry@styreplan.no. Cookies/Informasjonskapsler