styreplans verdi for styret

 
 

Full oversikt med Styreplans årsplan

Styret får full oversikt over året med Styreplans årsplan. Her vises alle møter og saker for inneværende årsperiode. Når en ny periode begynner, kan gjeldende plan enkelt kopieres til neste år. Du slipper dermed å måtte opprette alle møter og saker på nytt.

 

Styreplan håndterer dine innkallinger

Innkallinger sendes ut til alle møtedeltakere og blir tilgjengelig i deres Outlook-kalender. Styreplan gir deg full oversikt over hvem som har besvart dine innkallinger.

 
 
 

Orden i styresakene

Saker organiseres etter Sakstype og Tema, f.eks. Diskusjon og Strategi. Strukturen i Styreplan gjør det enkelt å finne alle saker tilhørende et tema. Sakstype (orientering, beslutning, diskusjon) effektiviserer gjennomføringen av styrebehandlingen. Styreplan lager automatisk forslag til saksliste basert på sakstype.

 

Automatisk utarbeidelse av møtedokument

Opplastede saksdokumenter inkluderes automatisk i et møtedokument som enkelt kan skrives ut eller distribueres utenom Styreplan ved behov. Dokumentet oppdateres løpende og du slipper å konvertere og slå sammen filer på egenhånd.

Opplastede saksdokumenter inkluderes automatisk i et møtedokument som enkelt kan skrives ut eller distribueres utenom Styreplan ved behov. Dokumentet oppdateres løpende og du slipper å konvertere og slå sammen filer på egenhånd.

 
 
 

Rask saksbehandling og utarbeidelse av protokoll

Saksbeskrivelser og forslag til vedtak kan med ett klikk kopieres rett inn i protokollen i Styreplan, før eventuell redigering. Melding om at utkast til protokoll er tilgjengelig sendes med et tastetrykk.

 

Mindre tid på fikling og formatering

Med Styreplan slipper du å bruke tid på å fikle med formatering av saksbeskrivelser og annet innhold. Vår standardmal er lettlest og konsistent, og produserer automatisk i Styreplan.

 

 

 
 

Styreplan har egne priser for interesseorganisasjoner, foreninger og attføringsbedrifter.

Generelle betingelser og databehandleravtale