styreplans verdi for administrasjonen

Med Styreplan blir det enkelt for administrasjonen å planlegge, gjennomføre og følge opp styrets saksbehandling. Vi håndterer styremøtene fra A til Å. Innkalling, protokollføring- og signering, oppfølging av vedtak – alt på én plattform. Administrasjonen får en enkel og sikker løsning for møteplanlegging, gjennomføring og oppfølging.

Mange deler i dag møte- og saksdokumenter på e-post eller i delte mapper, noe som ofte gjør saksbehandlingen uoversiktlig for både styret og administrasjonen. Styreplan sikrer at administrasjonen har én kanal ut til styret, noe som letter kommunikasjonen betraktelig. Styreplan strukturerer arbeidet og gjør det enkelt å finne møte- og saksinformasjonen. Automatisk saksliste og protokollutkast gjør saksbehandlingen enklere og raskere. Eksisterende kunder rapporterer tidsbesparelser på opp mot 60% på administrasjon av styrearbeidet.


 

Enkel og trygg dokumentbehandling

Last enkelt opp saksdokumenter med dra-og-slipp. Alle dokumenter lastes opp i originalformat – og Styreplan produserer i tillegg en PDF for enkel visning på alle plattformer. Styremedlemmer får automatisk informasjon om at nye saksdokumenter er tilgjengelig, og tilgang til disse på en sikker og enkel måte – uten at sensitiv informasjon sendes over e-post.

 
 
 
 

Opplastede saksdokumenter inkluderes automatisk i et møtedokument som enkelt kan skrives ut eller distribueres utenom Styreplan ved behov. Dokumentet oppdateres løpende og du slipper å konvertere og slå sammen filer på egenhånd.

 

Effektiv redigering og deling

Saksbeskrivelser og forslag til vedtak kan med ett klikk kopieres rett inn i protokollen i Styreplan, før eventuell redigering. Melding om at utkast til protokoll er tilgjengelig sendes med et tastetrykk.

 

Etter tilbakemeldinger fra våre kunder har vi lagt inn to moduler i Styreplan som hjelper administrasjonen med å effektivisere enda flere aspekter av sitt arbeid:

 

Generalforsamling

 

Det er enkelt å avholde generalforsamling med Styreplan

Denne modulen lar organisasjonen planlegge og gjennomføre generalforsamlinger etter gjeldende norsk lovverk (ordinære møter eller Forenklet generalforsamlingsbehandling). Aksjeeierbok er inkludert i modulen, med oversikt over aksjeeiere, antall aksjer og andeler, i tråd med aksjeloven. Aksjonærene kan gis begrenset tilgang til Styreplan, og kalles inn til generalforsamling elektronisk. Aksjonærene får tilgang kun til generalforsamlingsdokumentasjonen. Generalforsamlingsprotokollen kan også signeres med BankID i Styreplan.
Enklere og mer effektivt kan det ikke gjøres.

 

 

Vedtaksoppfølging

Styreplans modul Vedtaksoppfølging sikrer full oversikt

 

En strukturert vedtaksoppfølging er en god måte å støtte daglig leder på i arbeidet med å gjennomføre vedtakene, sikre kontinuitet og forhindre uklarhet, gjentakelser og motstridende signaler. I modulen Vedtaksoppfølging automatiseres oppfølgingprosessen, og styret og administrasjonen sikres løpende oversikt over status på tiltak knyttet til vedtak. Når styret legger inn tiltak oppretter Styreplan en automatisk oppfølgingssak i neste styremøte, og produserer en rapport som viser status på alle tiltak. Rapporten brukes ofte av administrasjonen som en
plan for gjennomføring av vedtakene.

 
 

Styreplan har egne priser for interesseorganisasjoner, foreninger og attføringsbedrifter.

Generelle betingelser og databehandleravtale