GENERALFORSAMLING

Planlegging og gjennomføring av generalforsamling kan være tidkrevende og utfordrende. Lover og vedtekter skal etterleves.

Lovendringene i 2017 åpnet for forenklet generalforsamlingsbehandling med andre krav enn ordinær generalforsamlingsbehandling.

Med Styreplans verktøy for generalforsamling automatiseres og forenkles store deler av prosessen.

Enklere og mer effektivt kan det ikke gjøres.­­


Fordeler med generalforsamlingsverktøyet

 • Velg blant ferdige maler (f.eks. mal for ordinær generalforsamling)

 • Rediger eksisterende maler eller lag din egen saksliste

 • Automatisk generalforsamlingsdokument (PDF)

 • Gir deg full oversikt over aksjeeiere, eierskapshistorikk, antall aksjer og eierandeler, i tråd med aksjeloven

 • Gjennomfør forenklet generalforsamlingsbehandling digitalt

 • Enkel innkalling med ett klikk i Styreplan

 • Gi direkte tilgang til alle relevante dokumenter

 • Gi aksjonærer begrenset eller full tilgang

 • Gjør det enklere å etterleve loven

 • Signer protokollen enkelt med BankID


Funksjoner

Raskt i mål med mal for generalforsamling

Verktøyet gir deg frihet til å lage din egen saksliste eller velge mal for f.eks. ordinær generalforsamling. Du kan bygge på malen eller lage din egen saksliste. Det er like enkelt å opprette en generalforsamling som et vanlig styremøte i Styreplan.

Når du bruker mal for generalforsamling får du:

 • Forslag til standard saker for generalforsamling

 • Standard beskrivelser knyttet til generalforsamling

 • Forslag til vedtak for generalforsamling

 • Lenker til relevante lovtekster

Oversikt over generalforsamlingen i Styreplan

Automatisk generalforsamlingsdokument

Styreplan oppretter automatisk et oppdatert møtedokument (PDF) som kan sendes til deltakerne. Styreplan inneholder et aksjonærregister. Aksjonærer kan kalles inn til generalforsamling via Styreplan og direkte tilgang til alle relevante dokumenter.

Enkel signering og innsending til Brønnøysund

Når generalforsamlingen er avholdt kan valgte deltakere signere protokollen med BankID (tilgjengelig i Styreplans BankID-modul). Protokollen er umiddelbart klar for oversending til Brønnøysundsregistrene..


Si farvel til manuelt styrearbeid i dag

Bruk mindre tid på dårlig informasjonsflyt og å rote rundt i dokumenter.

Få mer tid til det som betyr noe.