Styreplan

Styreplan sikrer både styret og administrasjonen en enklere og tryggere hverdag.

Styreplan er alltid tilgjengelig og alltid oppdatert med de siste saksdokumentene, enten du bruker datamaskin, iPad eller mobiltelefon (iOS/Android).

Styremedlemmene slipper å lete gjennom e-post og andre kanaler etter de siste dokumentene. Administrasjonen får en enkel og sikker løsning for møteplanlegging, gjennomføring og oppfølging.

 

ENKLERE STYREHVERDAG

 
 

Styreplan samler dokumentasjonen

Styreplan gir deg raskt og enkelt tilgang til alle møter med tilhørende dokumenter enten via vår app eller styreplan.no – du slipper å lete gjennom e-postene dine for å finne siste versjon av møtedokumentet.

Rask tilgang til møtedokumentet fra appen

 
 
 

Jobb sammen før møtet

Du kan skrive kommentarer på både saker og saksdokumenter enkelt og raskt. Gjør styremøtet effektivt med nødvendige avklaringer før møtet, og sørg for at alle er best mulig forberedt.

Skriv enkelt og raskt inn dine kommentarer til saksbehandlingen

 
 
 

Forbered deg og dine saker

I iOS-appen kan du enkelt legge inn dine merknader og uthevinger i saksdokumenter.

Enkelt etterarbeid

Protokollen etter møtet kan signeres raskt og enkelt med standard BankID.

 
 

Alltid tilgang

Styreplan er alltid tilgjengelig via vår app eller styreplan.no. I appen kan du når som helst laste ned dokumenter for tilgang offline (iOS/Android).

Enkel tilgang på tvers av styrer

Har du flere styreverv samler du enkelt disse i Styreplan. Logg inn én gang og få tilgang til alle.

 
 

EFFEKTIVT STYREARBEID, NÅ OGSÅ FOR ADMINISTRASJONEN

Med Styreplan blir det enkelt for administrasjonen å planlegge, gjennomføre og følge opp styrets saksbehandling. Vi håndterer styremøtene fra A til Å. Innkalling, protokollføring- og signering, oppfølging av vedtak – alt på én plattform.

Styreplan sikrer at administrasjonen har én kanal ut til styret, noe som letter kommunikasjonen betraktelig. Mange deler i dag møte- og saksdokumenter på e-post eller i delte mapper, noe som ofte gjør saksbehandlingen uoversiktlig for både styret og administrasjonen. Styreplan strukturerer arbeidet og gjør det enkelt å finne møte- og saksinformasjonen. Automatisk saksliste og protokollutkast gjør saksbehandlingen enklere og raskere.

Våre kunder rapporterer tidsbesparelser på opp mot 60% på administrasjon av styrearbeidet!

 
 

Full oversikt over året med årsplanen

Du får full oversikt over året med Styreplans årsplan. Her ser du alle møter og saker for inneværende årsperiode.

Når du skal starte på en ny periode, typisk ved årets slutt, kan du enkelt kopiere årets plan til neste år. Du slipper å måtte opprette alle møter og saker på nytt.

Årsplanen viser alle møtene med saker i årets årsplan. Sakene er gruppert etter tema - etter rekkefølgen som angitt i oppsett for årsplan

 
 
 

Styreplan håndterer dine innkallinger

Innkallinger sendes ut til alle møtedeltakere og blir tilgjengelig i deres kalender.

Styreplan gir deg full oversikt over hvem som har besvart dine innkallinger.

Styreplan gir deg oversikt over deltakere som har svart på innkallingen til et møte

 
 
 

Enkel opplasting av saksdokumenter

Last enkelt opp saksdokumenter med dra-og-slipp. Alle dokumenter lastes opp i originalformat – og Styreplan produserer i tillegg en PDF for enkel visning på alle plattformer.

Dine styremedlemmer får automatisk informasjon om at nye saksdokumenter er tilgjengelig og tilgang til disse på en sikker og enkel måte – uten at sensitiv informasjon sendes over e-post.

Oversikt over dokumenter på sak, og mulighet for drag-and-drop for å laste opp flere

 
 
 

Orden i styresakene

Du organiserer sakene etter Tema og Sakstype. F.eks. Strategi og Diskusjon.

Strukturen i Styreplan gjør det enkelt å finne alle saker tilhørende et tema.

Sakstype (orientering, beslutning, diskusjon) effektiviserer gjennomføringen av styrebehandlingen.

Styreplan lager automatisk et forslag til saksliste basert på sakstype.

Styreplan gir oversikt over saker under samme tema

 
 
 

Automatisk utarbeidelse av møtedokument

Opplastede saksdokumenter blir automatisk inkludert i et møtedokument som enkelt kan skrives ut eller distribueres utenom Styreplan ved behov. Dokumentet oppdateres løpende og du slipper å konvertere og slå sammen filer på egenhånd.

Rask saksbehandling og utarbeidelse av protokoll

Saksbeskrivelser og forslag til vedtak kan med ett klikk kopieres rett inn i protokollen i Styreplan, før eventuell redigering.

Melding om at utkast til protokoll er tilgjengelig sendes med et tastetrykk.

 
 

Mindre tid på fikling og formatering

Med Styreplan slipper du å bruke tid på å fikle med formatering av saksbeskrivelser og annet innhold. Vår standardmal er lettlest og konsistent.

Mindre tid på formatering og fikling betyr bedre tid til det som virkelig teller: Godt innhold og et godt grunnlag for styrebehandlingen.

Bibliotek for alle relevante dokumenter

I Styreplans inkluderte bibliotek kan du laste opp og kategorisere andre dokumenter som ikke er direkte koblet til saker styret arbeider med, som vedtekter og stiftelsesdokumenter. Biblioteket er tilgjengelig for styremedlemmene via styreplan.no og appen (iOS/Android).

 

Premium

Signer protokollen elektronisk med BankID

Når protokollen er utarbeidet sender Styreplan automatisk varsling til styremedlemmene om at protokollen kan signeres elektronisk med BankID.


Les mer om signering og pålogging med BankID i Styreplan

Tilleggsmodul - inkludert i Premium
 
Premium

Følg opp styrets vedtak

Med modulen for vedtaksoppfølging kan administrasjonen og styret i fellesskap følge opp styrets vedtak. For hvert møte utarbeides det automatisk en sak med tilhørende rapport som viser status på styrets vedtak, og hvilke tiltak som hører til vedtakene.

Les mer om vedtaksoppfølging i Styreplan

Tilleggsmodul - inkludert i Premium
 
Premium

Enkel generalforsamling

Generalforsamlingen kan planlegges og gjennomføres like enkelt som et vanlig styremøte med Styreplan.

Les mer om generalforsamling i Styreplan

Tilleggsmodul - inkludert i Premium