Elektronisk signering

I Styreplan kan du nå signere alle saksdokumenter elektronisk, på samme måte som du lenge har kunnet signere protokollen for styremøter og generalforsamlinger.

Vi har lagt til en funksjon for generell elektronisk signering av dokumenter (forutsetter Modul BankID). Med denne funksjonen aktivert kan alle saksdokumenter signeres (f.eks. årsregnskap og årsberetning når saksbehandling gjennomføres uten fysisk møte).

 
 

Hvordan klargjøre dokumenter for signering?

  • Last opp saksdokumentet som skal signeres

  • Trykk “Signaturer” og velg hvem som skal signere

  • Informer om at dokumentet er klart for signering

Hvordan signere elektronisk?

  • Informasjonfelt viser hva du skal signere

  • Gå til dokumentet som skal signeres

  • Signer med BankID/BankID på Mobil


 
 
 

Styreportalen som forenkler og automatiserer både styrearbeid og generalforsamling
Bygget på aksjeloven, egen styreerfaring og tilbakemeldinger fra våre brukere

Styreplan - styrearbeid fra A til Å