Elektronisk avstemning

I Styreplan kan du nå gjennomføre all avstemning elektronisk – for både generalforsamling og styremøter.

Etter ønske fra våre brukere, har vi lagt inn en funksjon for elektronisk avstemning. Denne funksjonen inngår i Modul Generalforsamling, og kan også benyttes i styremøter.

 

Organisasjonen får…

  • Åpning og stenging av avstemning (møte og -saksnivå)

  • Register for stemmeberettigede (aksjonærregister)

  • Stemmevekting og fullmakter

  • Løpende oversikt over antall avgitte stemmer og utfall av avstemning

  • Resultat i protokoll

Brukeren får…

  • Samleside med alle vedtak det skal stemmes over

  • Epostmelding med lenke når avstemning starter og slutter

  • Mulighet til å endre egen stemme til avstemningen stenges

  • Oversikt over egen avstemning


 
 

Styreportalen som forenkler og automatiserer både styrearbeid og generalforsamling
Bygget på aksjeloven, egen styreerfaring og tilbakemeldinger fra våre brukere

Styreplan - styrearbeid fra A til Å