Velkommen!

Ved utgangen av 2018 var det registrert over 566 000 foretak i Norge. Den store majoriteten av disse håndterer styrearbeid slik de alltid har gjort - kommunikasjon på epost, delte mapper eller til og med dokumentdeling per vanlig post. Dette holder imidlertid på å endre seg, etter hvert som stadig flere ser verdien av å samle og organisere styrearbeidet på en tryggere og mer effektiv måte.

Ved å trykke på denne annonsen har du tatt ditt første skritt på vei mot fremtidens styrearbeid. Styreplan samler hele styrearbeidet på én trygg plattform, og er en sikker, enkel og effektiv løsning utviklet i Norge. Styreplan er nettløsningen for alle foretak som vil ha full kontroll på styrearbeidet - uten å bruke halve årsbudsjettet på det.

 

Styret får full oversikt over året med Styreplans årsplan. Her vises alle møter og saker for inneværende årsperiode. Når en ny periode begynner, kan gjeldende plan enkelt kopieres til neste år. Du slipper dermed å måtte opprette alle møter og saker på nytt.

Styrearbeid fra A til Å

Styreplan er ikke bare en styreportal, men en nettløsning som dekker styreprosesser
fra A til Å. Møteinnkalling, saksgang og dokumentdistribusjon skjer digitalt via Styreplan, så du slipper å lete gjennom e-post og andre kanaler etter oppdatert informasjon. Styreplan er alltid tilgjengelig og alltid oppdatert med de siste saksdokumentene, enten du bruker datamaskin, iPad eller mobiltelefon (iOS/Android).

Vi tilbyr også protokollsignering med Bank-ID, godkjent av Brønnøysundregisteret.

 

 

Styreplan gir deg frihet til å lage din egen saksliste eller velge mal for f.eks. ordinær generalforsamling. Malen inneholder forslag til standard saker og saksbeskrivelser, forslag til vedtak og lenker til relevante lovtekster. Du kan selvfølgelig redigere malen eller lage din egen.

Generalforsamling fra A til Å

Styreplan automatiserer store deler av prosessen rundt planlegging og avvikling av generalforsamlinger, for alle typer organisasjoner. Du kan opprette din egen skreddersydde saksliste, eller bruke/redigere vår ferdige mal for ordinære generalforsamlinger. Styreplans inkluderte Aksjeeierbok gir deg full oversikt over aksjeeiere, eierskapshistorikk, antall aksjer og eierandeler, i tråd med aksjeloven.

Generalforsamlingsprotokollen kan også signeres med BankID i Styreplan.

 

STYREPLAN - fra A til Å

Enklere og mer effektivt kan det ikke gjøres.­­

Lest nok, og klar for en praktisk demonstrasjon? Send inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen 24 timer!

Navn *
Navn

Flere styrer? Konsern? Du kan samle alle styrer i Styreplan.
Ledergrupper? Styringsgrupper? God struktur og oppfølging med Styreplan

Egne priser for interesseorganisasjoner, foreninger og attføringsbedrifter.

Les våre generelle betingelser.

Les vår databehandleravtale.