NB: Denne avtalen er erstattet av en nyere versjon. Se vår oppdaterte databehandleravtale.


Databehandleravtalen

Kunden (Behandlingsansvarlig) setter ut behandling av personopplysninger til Leverandør (Databehandler). Jamfør personopplysningsloven § 13, jf. § 15.

Formålet med databehandleravtalen

Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Avtalen regulerer Leverandørens bruk av personopplysninger på vegne av Kunden, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

Formålet med registreringen av personopplysninger

Opplysningene registreres for at Kunden skal kunne gjennomføre saksbehandling og møtevirksomhet med den funksjonaliteten som Styreplan/Lederplan tilbyr.

Hvilke personopplysninger som behandles

Følgende personopplysninger behandles/registreres i Styreplan/Lederplan: 

 1. Navn
 2. Epostadresse
 3. Mobiltelefonnummer
 4. Formell rolle i organisasjonen (styremedlem, daglig leder, osv.)
 5. Brukerrettigheter i klienten
 6. Brukernavn
 7. Yrkestittel (opsjon)
 8. Fødselsdato (opsjon)
 9. Foto (opsjon)
 10. Adresse (opsjon)
 11. Personlig dokumentasjon (CV el.l) (opsjon)
 12. Aktivitetslogg

Punktene 1-6 registreres for samtlige brukere ved etablering av klient. Punktene 7-11 registreres hvis data tilgjengelig, eventuelt senere av administrator hos Kunde eller den registrerte.

Hvilke behandlinger som omfattes av avtalen

Ved avtaleinngåelse innhenter Leverandør data om Kundens brukere fra offentlige databaser (soliditet.no, bizweb.no, brreg.no, gulesider.no, offisielle nettsider). Data samles i en fil (excel) og oversendes til Kunde for riktighetskontroll og utfylling av manglende data. Fil returneres til Leverandør. Leverandør overfører data til Kundens klient i Styreplan/Lederplan. Etter overføring slettes filen.

Ved avslutning av avtale slettes alle personopplysninger og øvrige data i Kundens klient.

Rammene for Leverandørens håndtering av personopplysninger

Leverandør har tilgang til personopplysningene for brukerstøtteformål (support). Leverandør kan utføre nyregistrering/vedlikehold/endringer etter Kundens anvisning (fra administrator hos Kunde eller direkte fra den registrerte).

Administrator hos Kunde registrerer nye brukere i egen klient og kan vedlikeholde/endre brukernes personopplysninger.

Den registrerte kan selv vedlikeholde/endre egne personopplysninger (unntatt pkt 4, 5, 6 og 12).

Brukere som kontakter Leverandør (for f.eks. support) registreres i et uavhengig CRM-system for oppfølging.

Det skjer ingen sammenstilling av data på tvers av systemene.

Opplysningene benyttes ikke til Leverandørens egne formål.

Det utleveres ingen opplysninger til eksterne parter.

 

Oslo, 28.02.2017
Henry J.O. Wengstrøm
Daglig leder
Systemfabrikken AS
henry@styreplan.no